Spisak nepokretnih kulturnih dobara u Republici Srpskoj sastavljen je od dobara sa nacionalne liste spomenika BiH i dobara koja imaju valorizacionu osnovu u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima Republike Srpske. U kolonama s desne strane obilježen je tip kome kulturno dobra pripada:

Nacionalna lista spomenika Bosne i Hercegovine

  • a) istorijske građevine i spomenici
  • b) graditeljske cjeline
  • v) područja

Dobra koja imaju valorizacionu osnovu

  • g) spomenici kulture
  • d) arheološki lokaliteti (samo oni koji se nalaze i na listi nacionalnih spomenika ili u registru SR BiH)
  • đ) prostorne kulturno - istorijske cjeline
  • e) znamenita mjesta

Ukoliko se kulturno dobro nalazi u registru SR BiH, a nije mu određen tip kome pripada, to je napomenuto u koloni Nacionalna lista spomenika.

ID Naziv kulturnog dobra Nacionalna lista spomenika Ostala kulturna dobra Lokacija Koordinate
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
NKD001 Adventistička crkva h Banja Luka 44.767690, 17.196493
NKD002 Ambijentalna cjelina, ul. Mladena Stojanovića i Kralja Petra h h Banja Luka 44.777055, 17.195790
NKD003 Arnaudija džamija h h h Banja Luka 44.770010, 17.181857
NKD004 Ahmet-dedino turbe, Braće i sestara Kapor h Banja Luka 44.764230, 17.184837
NKD005 Banova zgrada uprave h h Banja Luka 44.771667, 17.191389
NKD006 Banova palata h h Banja Luka 44.772874, 17.192135
NKD007 Banje u Srpskim Toplicama (Gornjem Šeheru) h h Banja Luka 44.750532, 17.163171
NKD008 Banje Direklija, u ulici Od Zmijanja Rajka h Banja Luka
NKD009 Banja Šugavica, u ulici Od Zmijanja Rajka h Banja Luka
NKD010 Behram-efendijina ili Behram-begova džamija u Novoseliji h h h Banja Luka 44.739114, 17.157226
NKD011 Behrem-efendijino turbe h Banja Luka
NKD012 Vakufska palata, Ulica Kralja Petra I Karađorđevića h Banja Luka 44.768858, 17.187505
NKD013 Vodotoranj, mlin i dio objekata pivare u Delibašinom selu h Banja Luka 44.800891, 17.227410
NKD014 Glavnapošta, Petra I Karađorđevića h Banja Luka 44.771353, 17.189928
NKD015 Gospodska ulica h h Banja Luka 44.771578, 17.191657
NKD016 Groblje na mestu nakadašnje Kul-mahal džamije h Banja Luka
NKD017 Grobnica žrtava ustaškog terora na Rakovačkim barama h Banja Luka 44.795404, 17.183448
NKD018 Dom sindikata (kuća dr Kostića), ugao Srpske i Vase Pelagića h Banja Luka 44.770438, 17.195026
NKD019 Ebin hauz h h Banja Luka 44.744268, 17.164324
NKD020 Ekonomska škola, ugao Nikole Pašića i Kralja Alfonsa HIII h Banja Luka 44.769322, 17.196009
NKD021 Elektrana u Delibašinom selu h Banja Luka 44.799404, 17.227184
NKD022 Župna crkva Pohoda BDM h Banja Luka 44.771013, 17.193251
NKD023 Zgrada za činovnike Vrbaske banovine, Ulica Kralja Petra I Karađorđevića h Banja Luka
NKD024 Zgrada OŠ „Jovan Cvijić“, Đure Jakšića h Banja Luka 44.766245, 17.181590
NKD025 Zgrada OŠ „Branislav Nušić“, Manjačkih ustanika h Banja Luka 44.747528, 17.155541
NKD026 Zgrada RPZ, Miloša Obilića 39 (Trgovačka akademija) h Banja Luka 44.761273, 17.188130
NKD027 Zgrada Ustavnog suda, ugao ulica I. F. Jukića i Kralja Alfonsa HIII h Banja Luka 44.770889, 17.191839
NKD028 „Jelšingrad“ h Banja Luka 44.794243, 17.212239
NKD029 Kapidžića kuća (rodna kuća Nasihe Kapidžić Hadžić) h Banja Luka 44.759058, 17.183646
NKD030 Katolička crkva pohoda Blažene Djevice Marije Svetoj Elizabeti h Banja Luka 44.770947, 17.193216
NKD031 Kuća Afgan, Miše Stupara 2 h Banja Luka 44.771810, 17.199636
NKD032 Kuća Bukinac, Ulica Milana Tepića h Banja Luka
NKD033 Kuća Burda, Sime Milić Jorgić 33 h Banja Luka 44.767692, 17.177571
NKD034 Kuća generala Klajnhapla, ulica Nikole Tesle 1 h Banja Luka 44.771700, 17.188141
NKD035 Kuća Đumišić Paše, ulica Sime Pandurovića 67 h h Banja Luka 44.769343, 17.178175
NKD036 Kuća Emeriha Paskola h Banja Luka 44.774667, 17.187798
NKD037 Kuća Žorža Paskola, ugao ulica Grčke i Jovana Dučića h Banja Luka 44.774525, 17.187165
NKD038 Kuća Zeljkovića, Srpska ulica 69 h Banja Luka 44.770541, 17195102
NKD039 Kuća Zehre Bahtijarević, ul. Prote Todora Srdića 2 h Banja Luka 44.763740, 17.188507
NKD040 Kuća Jankovića (Gorenje), Ulica Kralja Petra I Karađorđevića h Banja Luka 44.768567, 17.187826
NKD041 Kuća Janković-Kokanović, Gundulićeva ulica h Banja Luka
NKD042 Kuća Kapetanović, ugao Vase Pelagića i Kralja Alfonsa HIII h Banja Luka 44.769924, 17.195022
NKD043 Kuća Lazara Rađevića, ulica Braće Pantić 11 h Banja Luka 44.770771, 17.185778
NKD044 Kuća Levi Poljokan, Srpska ulica 71 h Banja Luka 44.769825, 17.198245
NKD045 Kuća Laslo,Srpska 87 h Banja Luka 44.770141, 17.196430
NKD046 Kuća Milovanovića, ulica Bana Milosavljevića h Banja Luka
NKD047 Kuća Mutić – Pfaf, Kralja Alfonsa HIII 22 h Banja Luka 44.770002, 17.193967
NKD048 Kuća na uglu ulica Carice Milice i Brace Potkonjaka h Banja Luka 44.763888, 17.190755
NKD049 Kuća na uglu ulice Mirka Kovačevića, pored objekta br. 29 h Banja Luka 44.762312, 17.187348
NKD050 Kuća Nasihe Kapidžić-Hadžić, Vojvode Pere Krece 58 h Banja Luka 44.757395, 17.182716
NKD051 Kuća porodice Paskolo, Grčka ulica h Banja Luka 44.774667, 17.187798
NKD052 Kuća porodice Pišteljić, Grčka 30 h Banja Luka 44.772216, 17.188082
NKD053 Kuća Raje Nikolića, ulica Save Mrkalja h Banja Luka
NKD054 Kuća u ulici Braće Pantića 1 h Banja Luka 44.771818, 17.185676
NKD055 Kuća u Braće Podgornik 41 h Banja Luka 44.791253, 17.209761
NKD056 Kuća u Braće Podgornik 47 h Banja Luka 44.791487, 17.209950
NKD057 Kuća u Knjaza Miloša 5 h Banja Luka 44.791403, 17.206409
NKD058 Kuća u ulici Kralja Petra I Karađorđevića 119 h Banja Luka 44.774712, 17.192767
NKD059 Kuća u ulici Ive Andrića 12 h Banja Luka 44.774783, 17.184742
NKD060 Kuća u ulici Ive Andrića 26 h Banja Luka 44.775291, 17.183873
NKD061 Kuća u ulici Simeuna Đaka 10 h Banja Luka 44.769908, 17.198673
NKD062 Kuća u ulici Carice Milice h Banja Luka
NKD063 Kuća Flajšner, Jovana Dučića 21 h Banja Luka 44.775563, 17.185442
NKD064 Kuća Husedžinovića, Slavka Rodića 1 h Banja Luka 44.765435, 17.187177
NKD065 Kuća Crljenica,Srpska 113 h Banja Luka 44.769799, 17.198244
NKD066 Kuća Džinić, Braće Mažar i majke Marije 58 h Banja Luka 44.768926, 17.183802
NKD067 Kuća Džinić, Jevrejska 87 h Banja Luka 44.769530, 17.192268
NKD068 Kuća Šeranića, Od Zmijanja Rajka h h Banja Luka
NKD069 Kuća Štern, u ulici Branka Radičevića 2 h Banja Luka 44.773581, 17.186881
NKD070 Kuća Šukrija, u ulici Vojvode Pere Krece 40 x Banja Luka 44.757379, 17.182711
NKD071 Kuće u Grčkoj ulici 16 h Banja Luka 44.774204, 17.188088
NKD072 Medžlis Islamske vjerske zajednice Banjaluka, Ulica Zdrave Čelara h Banja Luka 44.767673, 17.187937
NKD073 Mjesto Gazanferije džamije sa graditeljskom cjelinom turbeta i harema h h h h Banja Luka 44.762605, 17.188814
NKD074 Narodno pozorište RS (Dom Kralja Petra I) h h Banja Luka 44.773989, 17.193276
NKD075 Nanutov mlin, Jesenjinova 1 h Banja Luka 44.752574, 17.165914
NKD076 Objekat Banjalučke banke, ulica Marije Bursać h Banja Luka 44.770290, 17.186465
NKD077 Objekat Kola srpskih sestara, ulica Bana Milosavljevića h Banja Luka 44.773459, 17.193251
NKD078 Objekat na uglu Bulevara vojvode Putnika i Vase Pelagića h Banja Luka 44.770290, 17.186465
NKD079 Objekat na uglu ulica Ive Lole Ribara i Gajeve h Banja Luka 44.768885, 17.189820
NKD080 Objekat na uglu Kralja Petra I Karađorđevića, Braće Mažar i majke Marije 43 h Banja Luka 44.767484, 17.186795
NKD081 Objekat na uglu Kralja Petra I Karađorđevića i Patrijarha Makarija Sokolovića 44 h Banja Luka
44.767461, 17.186805
NKD082 Objekat poslovnog centra „Ekvator“, ugao ulica Kralja Petra I Karađorđevića i Bulevara cara Dušana h Banja Luka 44.768360, 17.187278
NKD083 Objekat preduzeća „Naš dom“ ,Ženska osnovna škola h Banja Luka
NKD084 Objekat preduzeća „Plan", ugao ulica MilanaTepića i Vidovdanske h Banja Luka 44.771265, 17188436
NKD085 Objekat u Karađorđevoj ulici 121-123, sa pomoćnim objektom (uz granicu obuhvata RP Lauš 1) h Banja Luka 44.773508, 17.177542
NKD086 Objekat u Srpskoj 34 h Banja Luka 44.770473, 17.195059
NKD087 Objekat u Srpskoj 36, Bravarija «Čengić»- kafe «Mustang») h Banja Luka 44.770465, 17.195123
NKD088 Objekat u ulici Braće Mažar i majke Marije 15 h Banja Luka 44.768909, 17.183796
NKD089 Objekat u ulici Braće Mažar i majke Marije 25 i 27 h Banja Luka 44.768836, 17.184054
NKD090 Objekat u ulici Braće Mažar i majke Marije 50 i 52 h Banja Luka 44.764762, 17.180924
NKD091 Objekat u ulici Duška Koščice 8 h Banja Luka 44.764789, 17.180865
NKD092 Objekat u ulici Duška Koščice 13 h Banja Luka 44.764789, 17.180865
NKD093 Objekat u ulici Jovana Dučića, američka ambasada h Banja Luka 44.772505, 17.185689
NKD094 Objekat u ulici Jovana Dučića 41 h Banja Luka 44.777217, 17.189197
NKD095 Objekat u ulici Kralja Petra I Karađorđevića 41 h Banja Luka 44.766751, 17.186145
NKD096 Objekat u ulici Marije Bursać 8 h Banja Luka 44.770309, 17.186458
NKD097 Objekat u ulici Milana Rakića 30 h Banja Luka 44.767529, 17.195841
NKD098 Objekat u ulici Milana Tepića 11 h Banja Luka
NKD099 Objekat u ulici Od Zmijanja Rajka, kuća Osmančevića (restoran) h Banja Luka
NKD100 Objekat u ulici Od Zmijanja Rajka 367 (kuća Zejre Šeranić) h Banja Luka 44.751142, 17.169104
NKD101 Objekat u ulici Od Zmijanja Rajka 381 i 383 (Demirovića kuća) h Banja Luka 44.751126, 17.169104
NKD102 Objekat u ulici Od Zmijanja Rajka 389 (Gušića kuća) h Banja Luka 44.751134, 17.169104
NKD103 Objekat u ulici Od Zmijanja Rajka 399 x Banja Luka 44.751134, 17.169115
NKD104 Objekat u ulici Pave Radana 1, kuća porodice Pfaf h Banja Luka
NKD105 Objekat u ulici Petra Kočića 7 i 9 h Banja Luka 44.778536, 17.196749
NKD106 Objekat u ulici Petra Kočića 51 h Banja Luka
NKD107 Objekat u ulici Petra Kočića 53 h Banja Luka
NKD108 Objekat u ulici Petra Kočića 59 ,kuća Bože Nikolića h Banja Luka
NKD109 Objekat u ulici Petra Kočića 61 h Banja Luka
NKD110 Objekat u ulici Slavka Rodića 7 h Banja Luka 44.737017, 17.430534
NKD111 Objekat u ulici Slavka Rodića 21 h Banja Luka
NKD112 Partizansko spomen groblje (Novo groblje) h Banja Luka 44.767643, 17.171944
NKD113 Potočka (Hadži Perviz) džamija h h Banja Luka 41.758531, 17.189828
NKD114 Pravoslavno groblje „Sveti Pantelija“, spomenik žrtvama Veleizdajničkog procesa, stari nadgrobnici h Banja Luka 44.774039, 17.201526
NKD115 Saborna crkva Hrista spasitelja h Banja Luka 44.772264, 17.191655
NKD116 Samostan sestara Milosrdnica sa školom h h Banja Luka 44.770665, 17.194222
NKD117 Safikadin grob h Banja Luka 44.766727, 17.188153
NKD118 Sahat kula h h h h Banja Luka 44.767420, 17.187047
NKD119 Sokolska kuća, ulica Marije Bursać h h Banja Luka 44.770839, 17.185438
NKD120 Spomen-kosturnica u Drakuliću h Banja Luka 44.811262, 17.194649
NKD121 Spomenik austro-ugarskim vojnicima h Banja Luka 44.777663, 17.204688
NKD122 Spomenik Petru Kočiću h h Banja Luka 44.770664, 17.188526
NKD123 Spomenik palim borcima Bosanske krajine na Banj Brdu (na Šehitlucima) h h Banja Luka 44.744064, 17.162664
NKD124 Spomenik palim borcima na trgu kod hotela „Bosna” h Banja Luka 44.773179, 17.191542
NKD125 Stambeni objekat za radnike na željeznici, Željeznička kolonija 1 i 2 h Banja Luka
NKD126 Stambeni objekat za radnike na željeznici, Željeznička kolonija 7 h Banja Luka
NKD127 Stambeni objekat za radnike na željeznici, Željeznička kolonija 8 h Banja Luka
NKD128 Stambeni objekat za radnike na željeznici, Željeznička kolonija Prote Nikole Kostića 15 h Banja Luka
NKD129 Stambeni objekat za radnike na željeznici, Željeznička kolonija Prote Nikole Kostića 17 h Banja Luka
NKD130 Stambeni objekat za radnike na željeznici, Željeznička kolonija Prote Nikole Kostića 19 h Banja Luka
NKD131 Stambeni objekat (Poljokan), Jevrejska 22 h Banja Luka 44.769915, 17.190992
NKD132 Stambeno-poslovni objekat (uz katoličku crkvu), Srpska ulica h Banja Luka 44.769898, 17.190892
NKD133 Stara željeznička stanica (Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske) h h Banja Luka 44.772281, 17.189594
NKD134 Stara srpska osnovna škola h Banja Luka 44.773291, 17.194405
NKD135 Stari Dom vojske, Kralja Alfonsa HIII h Banja Luka
NKD136 Tvrđava Kastel h h h h Banja Luka 44.766677, 17.190330
NKD137 Tulekov mlin, Manjačkih ustanika 25 h Banja Luka
NKD138 Ferhad-pašina (Ferhadija) džamija, sa Ferhad-pašinim turbetom, turbetom Safi-kadune, turbetom pašinih barjaktara, šadrvanom, haremom, ogradnim zidovima i portalom h h h h h Banja Luka 44.767479, 17.187079
NKD139 Halil-pašino turbe i mezarje h h h Banja Luka 44.753267, 17.169966
NKD140 Harem Grabske (Hadži Begzade) džamije, mezaristan i česme na Grabu (Srpske Toplice) h h h Banja Luka
NKD141 Harem Jama (Sofi Mehmed-pašine) džamije (Srpske Toplice) h h Banja Luka 44.750521, 17.161353
NKD142 Harem Pećinske (Seferbegove) džamije, mjesto i ostaci graditeljske cjeline h h Banja Luka
NKD143 Harem Stupničke (Hadži Salihija) džamije sa mezarjem h h Banja Luka
NKD144 Harem Hadži Kurd džamije u Lijevoj Novoseliji h h Banja Luka
NKD145 „Hauz“ uz objekat u Ulici od Zmijanja Rajka 377 h Banja Luka
NKD146 „Hauz“ uz objekat u Ulici od Zmijanja Rajka 389 (Gušića kuću) h Banja Luka
NKD147 „Hauz“ uz objekat u Ulici od Zmijanja Rajka (restoran) h Banja Luka
NKD148 Hadži Zulfikareva ili Tulekova džamija (Lijeva Novoselija) h h h Banja Luka
NKD149 Harem Hadži Omerove ili Dolačke džamije h h Banja Luka
NKD150 Harem Hadži Osmanije ili Taline džamije (Pobrđe) h h Banja Luka
NKD151 Higijenski zavod, ugao ulica Jovana Dučića i Zdrave Korde h Banja Luka 44.771745, 17.185304
NKD152 Hipotekarna banka h h Banja Luka 44.772415, 17.192922
NKD153 Hotel Palas h h Banja Luka 44.769499, 17.188640
NKD154 Carska kuća h Banja Luka
44.774437, 17.194269
NKD155 Crkva samostana Trapista Marija Zvijezda (Uznesenje Blažene Djevice Marije), Delibašino selo h h Banja Luka 44.771054, 17.193314
NKD156 Crkva Svete Trojice sa zgradom Mitropolije, kompleks h Banja Luka 44.774362, 17.196193
NKD157 Česma uz Arnaudija džamiju h Banja Luka
NKD158 Česma Studenac, Braće i sestara Kapor h Banja Luka
NKD159 Činovnički paviljon, ugao Vase Pelagića i Aleje Svetog Save h Banja Luka 44.773716, 17.196433
NKD160 Činovnički paviljon i Aleja Svetog Save 22 h Banja Luka
NKD161 Činovnički paviljoni Aleja Svetog Save 24 x Banja Luka
NKD162 Činovnički paviljoni Aleja Svetog Save 30 x Banja Luka
NKD163 Činovnički paviljoni Aleja Svetog Save 34 x Banja Luka
NKD164 Džamija na Hisetima (Mehdibegova džamija) h h h Banja Luka 44.756222, 17.177190
NKD165 Župna crkva sv. Vida (Berlovci) h Banja Luka
NKD166 Groblje (Berlovci, Bijeda) h Banja Luka 44.768394, 17.171570
NKD167 Kapela sv. Križa (Berlovci, Ojdanića brdo) h Banja Luka
NKD168 Manastir Gomionica h h Banja Luka 44.773716, 17.196433
NKD169 Kapela i groblje sv. Jakova (Debeljaci, Presnaće) h Banja Luka
NKD170 Kapela Gospe Lurdske (Derviši, Budžak) h Banja Luka
NKD171 Ostaci starog grada i utvrđenje Zvečaj (Gornje Rekavice) h h h Banja Luka
NKD172 Župna crkva uznesenja BDM i Župna kuća (Ivanjska) h Banja Luka
NKD173 Kapela rođenja BDM i groblje (Valentići, Ivanjska) h Banja Luka
NKD174 Groblje i Filijalna crkva sv. Roka (Visoka glavica, Ivanjska) h Banja Luka
NKD175 Kapela Kristova Uzašašća i groblje (Vučica gaj, Ivanjska) h Banja Luka
NKD176 Kapela sv. Nikole Tavelića i groblje (Cerići, Ivanjska) h Banja Luka
NKD177 Crkva brvnara posvećena Vaznesenju Hristovom (Han Kola) h Banja Luka
NKD178 Crkva brvnara u Tovilovićima posvećena sv. Nikoli (Krupa na Vrbasu) h h h Banja Luka
NKD179 Manastir sv. Ilije (Krupa na Vrbasu) h h Banja Luka 44.773716, 17.196433
NKD180 Partizansko groblje (Krupa na Vrbasu) h Banja Luka
NKD181 Vodenice na Vrbasu (Krupa na Vrbasu) h Banja Luka
NKD182 Temelji franjevačkog samostana Greben (sada je tu Srpska pravoslavna crkva), Krupa na Vrbasu h Banja Luka 44.613857, 17.136790
NKD183 Stari Greben grad (Krupa na Vrbasu) h h Banja Luka 44.609992, 17.140094
NKD184 Kapela i groblje sv. Ive (Marija Zvijezda) h Banja Luka
NKD185 Kapela sv. Roka (Motike, Ćelanovac) h Banja Luka
NKD186 Kapela sv. Leopolda Bogdana Madnića (Motike, Čivčije) h Banja Luka
NKD187 Kapela na „Fratarskom groblju“ (Petrićevac) h Banja Luka
NKD188 Filijalna crkva (Petrićevac, Vujinovići) h Banja Luka
NKD189 Župni pastoralni centar (Presnače) h Banja Luka
NKD190 Filijalna crkva sv. Ilije (Priječani, Marija Zvijezda) h Banja Luka
NKD191 Kapela (Rekavice) h Banja Luka
NKD192 Filijalna crkva sv. Joakima i Ane i groblje (Rebrovac, Presnače) h Banja Luka
NKD193 Arheološko nalazište i crkva – rimska ciglana i kasnoantička bazilika (Ramići) h h Banja Luka
NKD194 Selo i krajolik (Stričići) h Banja Luka 44.598920, 16.983940
NKD195 Gospina kapelica (Tunjice, Petrićevac) h Banja Luka
NKD196 Filijalna crkva sv. Josipa (Česma, Marija zvijezda) h Banja Luka
NKD197 Srednjovjekovna nekropola mramorova (stećaka) u zaseoku Moconje (Gornje Šljivno) h h Banja Luka
NKD198 Pravoslavno groblje na Stražbenici (Šljivno) h Banja Luka
NKD199 Filijalna crkva (Petrićevac, Šargovac) h Banja Luka
NKD200 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Lokve (Brijeg, Bunarevi) u zaseoku Zabrđe h h Berkovići
NKD201 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Pravoslavnog groblja u selu Ljubljenici x h Berkovići 43.143363, 17.967747
NKD202 Nekropola sa stećcima Potkuk, Bitunja h Berkovići
NKD203 Ostaci crkve i nekropola sa stećcima Zakuk, Bitunja x h Berkovići
NKD204 Praistorijska gradina Straževica, Dragaljevo h h Berkovići
NKD205 Praistorijski tumuli i nekropola sa stećcima Baba, Gornja Bitunja h h Berkovići
NKD206 Stari grad Koštun (Koštur), Dabrica h Berkovići
NKD207 Džamija Sefer-age Begovića, Dabrica h Berkovići
NKD208 Atik (Stara ili Sultan Sulejmanova) džamija sa haremom i turbetom h Bijeljina 44.756622, 19.217209
NKD209 Vanekov mlin h h Bijeljina 44.761509, 19.226232
NKD210 Varoš kod Koraja - praistorijsko naselje h Bijeljina
NKD211 Vijećnica h h Bijeljina 44.757527, 19.218090
NKD212 Katolička crkva h Bijeljina 44.759098, 19.222835
NKD213 Muzej Semberije h Bijeljina 44.756977, 19.217943
NKD214 Ranoslovensko naselje Oraščić h h Bijeljina
NKD215 Sokolski dom h Bijeljina 44.758195, 19.223432
NKD216 Jazbine 1, Batkovići h h Bijeljina 44.853507, 19.291359
NKD219 Crkva sv. Ilije, Janja h Bijeljina 44.670529, 19.244226
NKD220 Crkva u Novom Selu, Novo Selo h Bijeljina 44.771021, 19.253692
NKD221 Crkva sv.Trojice (crkva manastira Tavna), Tavna h h Bijeljina 44.614082, 19.106351
NKD222 Pravoslavna crkva u Bijeljini h Bijeljina 44.757834, 19.213986
NKD223 Gimnazija u Ulici Svetog Save h Bijeljina 44.757907, 19.213229
NKD224 Zgrada Pošte (prvobitno apoteka) u Ulici kneginje Milice h Bijeljina
44.758057, 19.216638
NKD225 Zgrada Sekretarijata narodne odbrane (Trgovačka škola) h Bijeljina
44.757907, 19.213229
NKD226 Kuća M. Stankovića u Atinskoj ulici h Bijeljina
NKD227 Kuća Popovac h Bijeljina
NKD228 Manastir Sv. Vasilija Ostroškog h Bijeljina 44.755649, 19.218064
NKD229 Osnovna škola „Vuk Karadžić“ u Račanskoj ulici h Bijeljina 44.762484, 19.225573
NKD230 Osnovna škola u Ulici vojvode Stepe (ranije Učiteljska škola) h Bijeljina 44.758791, 19.223400
NKD231 Osnovna škola u Ulici Svetog Save h Bijeljina 44.758141, 19.213497
NKD232 Poslovni objekat u Ulici Meše Selimovića uz Opštinu h Bijeljina 44.757734, 19.218365
NKD233 Semberska banka (Landesbank) h Bijeljina 44.757294, 19.218451
NKD234 Stambeni objekat u Ulici kneginje Milice br. 4 (prvobitno kuća porodice Ike Alkalaja) h Bijeljina
NKD235 Stambeni objekat u Ulici Meše Selimovića 18 h Bijeljina
NKD236 Stambeni objekat u Ulici srpske dobrovoljačke garde br. 18 h Bijeljina
NKD237 Kuća u Ulici srpske vojske br. 22 h Bijeljina
NKD238 Muzička škola h Bijeljina 44.757395, 19.218860
NKD239 Objekti na sjevernoj strani Gradskog trga od Robne kuće do Biblioteke h Bijeljina 44.757383, 19.216136
NKD240 Objekti u Karađorđevoj ulici br. 8, 18, 20, 23, 32, 39, 47 h Bijeljina
NKD241 Objekti u Ulici žrtava fašističkog terora h Bijeljina
NKD242 Objekti u Ulici Jovana Dučića h Bijeljina
NKD243 Objekti u Ulici kneginje Milice br. 1, 7, 9, 12, 17, 36 h Bijeljina
NKD244 Objekti u Ulici kneza Miloša br. 7, 19, 32 h Bijeljina
NKD245 Objekti u Ulici Svetog Save br. 4 i 66 h Bijeljina
NKD246 Poslovni objekti u Ulici srpske vojske h Bijeljina
NKD247 Stambeni objekat u Ulici kneza Ive od Semberije uz Sokolski dom h Bijeljina
NKD248 Stambeni objekat, ugao ulica Jovana Dučića i Žrtava fašističkog terora h Bijeljina
NKD249 Avdića džamija, Plana h h Bileća 42.815554, 18.286755
NKD250 Ambijetalna cjelina iz austrougarskog perioda h Bileća 42.878976, 18.429633
NKD251 Vidovdanska crkva h Bileća 42.879666, 18.430235
NKD252 Groblje žrtava fašističkog terora, Garovica h Bileća
NKD253 Korička jama i spomenik koričkim žrtvama, Korita h Bileća 43.028970, 18.475520
NKD254 Manastir Vavedenja Bogorodice, Dobrićevo h h Bileća 42.817815, 18.413309
NKD255 Nekropola stećaka Bijela Rudina h x Bileća 42.931522, 18.416031
NKD256 Nekropola stećaka Bileća h x Bileća 42.866284, 18.420092
NKD257 Nekropola stećaka Gorica, Bijeljani h x Bileća 43.061214, 18.258819
NKD258 Nekropola stećaka Moško, Moško h x Bileća 42.768266, 18.400657
NKD259 Nekropola stećaka, Kalac h x Bileća 43.018822, 18.350257
NKD260 Ostaci Predojevića crkve, Prijevor, Srbac h Bileća 42.909218, 18.423204
NKD261 Park Narodnih heroja sa kosturnicom x Bileća
NKD262 Pravoslavna crkva sv. Arhanđela Mihaila, Donja Meka Gruda, Trnov Do h h Bileća 42.998336, 18.425961
NKD263 Praistorijski tumuli sa srednjovjekovnim ukopima, Orah h x Bileća 42.817752, 18.413324
NKD264 Praistorijski tumuli, Moško h x Bileća 42.768266, 18.400657
NKD265 Praistorijski tumulus i nekropola sa stećcima Grebnice ,Bunčići h h Bileća 42.904589, 18.464389
NKD266 Ćumirijina kula u Kutima h Bileća
NKD267 Careva džamija (Gradska ili Obradovića džamija) h Bileća 42.879775, 18.430338
NKD268 Crkva sv. Vasilija Ostroškog, Bogdašići h Bileća 42.929591, 18.434404
NKD269 Crkva sv. Save h Bileća 42.875729, 18.428739
NKD270 Crkvina, Panik h x Bileća 42.801428, 18.445022
NKD271 Džamija Hasan-paše Predojevića u Polju, Grabovica h h Bileća
NKD272 Mjesto Husein-begove džamije sa haremom h Brod 45.147423, 17.999380
NKD273 Crkva Bogorodičog pokrova h Brod 45.145908, 17.995289
NKD274 Crkva Silaska sv. duha na apostole, Liješće h Brod 45.096350, 18.072987
NKD275 Čardak kod Topole h Brod
NKD276 Banja Mehmed-paše Sokolovića h Višegrad 43.819177, 19.306826
NKD277 Grebnice, Klašnik, Sednjovjekovna nekropola stećaka h h Višegrad 43.897367, 19.226872
NKD278 Manastir Blagovjesti sa crkvom, Dobrun h x Višegrad 43.754906, 19.449267
NKD279 Most Mehmed-paše Sokolovića h x Višegrad 43.782292, 19.288223
NKD280 Ostaci starog grada i utvrđenje, Greben h Višegrad 43.823660, 19.275049
NKD281 Praistorijski tumulus i nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje u zaseoku Raonići, Kaoštice h Višegrad 43.854100, 19.297795
NKD282 Ruševine starog grada Brodara h h Višegrad 43.745840, 19.202289
NKD283 Crkva Svetog Ilije, Cikote h Vlasenica
NKD284 Crkva Svetih apostola Petra i Pavla, Vlasenica h Vlasenica
NKD285 Kuća porodice Topčić, Svetosavska ulica br. 17, Vlasenica h Vlasenica
NKD286 Opština, Svetosavska ulica br. 14, Vlasenica h Vlasenica
NKD287 Spomenika i spomen-groblje žrtava fašističkog terora, Vlasenica h Vlasenica
NKD288 Štamparija, Svetosavska ulica br. 16, Vlasenica h Vlasenica
NKD289 Stambeno-poslovni objekat, Ulica svetih apostola Petra i Pavla br. 1, Vlasenica h Vlasenica
NKD290 Stambeni objekat, Svetosavska ulica br. 38, Vlasenica h Vlasenica
NKD291 Ambijentalna cjelina iz austrougarskog perioda, Avtovac h Gacko  43.13794, 18.57895
NKD292 Kuća u Miholjači, Miholjače h Gacko 43.149720, 18.579662
NKD293 Nekropole stećaka Velike Grebenice 1 i 2 h Gacko  43.10646, 18.56806
NKD294 Praistorijska Ružina pećina, Pusto polje, Mandići h x Gacko 43.092359, 18.575150
NKD295 Rimska stela, Gračanica h Gacko
NKD296 Rimski nadgrobni spomenik, Glavica-Lipnik, Avtovac h Gacko
NKD297 Stari grad Ključ i Ključka džamija (džamija Ajnebeg Deda, DŽ. ključkih kapetana ili Starica) sa haremom, Ključ h h x Gacko 43.093438, 18.489165
NKD298 Sudačka stolica, Hercegovo vrelo h Gacko 43.246614, 18.381103
NKD299 Crkva sv. Vasilija Ostroškog, Avtovac h h Gacko 43.137987, 18.577289
NKD300 Crkva sv. Nikole (Silaska sv. Duha), Dobrelja h h Gacko 43.0825250, 18.6065833
NKD301 Crkva sv. Nikole, Miholjače h h Gacko 43.151019, 18.560174
NKD302 Crkva sv. Nikole, Srđevići h Gacko
43.16603, 18.4818
NKD303 Crkva sv. Save, Gareva h h Gacko 43.096210, 18.605660
NKD304 Crkva sv. Trojice, Gareva h h Gacko 43.163662, 18.538663
NKD305 Crkva silaska sv. Duha h h Gacko 43.166586, 18.536007
NKD306 Džamija Osman-paše Kazanca, Kazanci h h Gacko 43.050637, 18.652784
NKD307 Džamija u Pridvorici h Gacko
NKD308 Spomenik iz 1934. godine posvećen srpskim dobrovoljcima obješenim 1916.godine, Avtovac x Gacko 43.137816, 18.574590
NKD309 Brana Klinje h Gacko 43.1719361, 18.5785028
NKD310 Ostaci manastira u Mulju kod Avtovca h Gacko
NKD311 Ostaci crkve u selu Jaseniku h Gacko
NKD312 Ostaci crkve u Hodinićima h Gacko
NKD313 Crkva Vazneselja Hristovog, Fojnica h h Gacko 43.237709, 18.395227
NKD314 Crkva Svete Trojice, Jugovići h Gacko 43.266220, 18.428654
NKD315 Crkva Svetih Arhanđela, Kazanci h Gacko 43.0586111, 18.6383333
NKD316 Crkva Svetog Dimitrija, Domrke h h Gacko 43.2423583, 18.4296944
NKD317 Crkva Svetog Ilije, Nadanići h Gacko 43.1959639, 18.4659583
NKD318 Crkva Svetog Nikole, Gračanica h Gacko 43.266481, 18.633671
NKD319 Crkva Svetog proroka Ilije, Izgori h Gacko
43.266481, 18.633671
NKD320 Kula u Srđevićima h Gacko
NKD321 Kuća Blaža Govedarice h Gacko
NKD322 Kuća Damjanac, Ulica hercega Stefana h Gacko
NKD323 Kuća Zelenovića, Avtovac h Gacko
NKD324 Kuća Pušara Bose, Ulica hercega Stefana h Gacko
NKD325 Kuća Rada Kovačevića h Gacko
NKD326 Kuća trgovca Vukovića, Nadanić h Gacko
NKD327 Kuća Hupkijevića, Ulica solunskih dobrovoljaca h Gacko 43.166452, 18.533687
NKD328 Kuće trgovca Đurića, Avtovac h Gacko
NKD329 Ostaci kule Bogdana Zimonjića, Pusto Polje h Gacko
NKD330 Parohijski dom, Avtovac h Gacko
NKD331 Parohijski dom, Trg Sava Vladislavića br. 1 h Gacko 43.166702, 18.536052
NKD332 Poslovni objekat, Nemanjina ulica br. 2 h Gacko 43.165887,18.535859
NKD333 Poslovni objekat, Nemanjina ulica br. 6 h Gacko 43.165571,18.536307
NKD334 Prva srpska škola, Ulica vojvode Bogdana Zimonjića br. 2 h Gacko 43.166432, 18.536189
NKD335 Stambeni objekat, Ulica 18. H. L. P. brigade br. 5 h Gacko
NKD336 Stambeni objekat, Ulica Đoka Slijepčevića br. 1 h Gacko
NKD337 Stambeni objekat, Ulica hercega Stefana br. 20 h Gacko
NKD338 Stambeno-poslovni objekat, Nemanjina ulica br. 10 h Gacko 43.165525, 18.536684
NKD339 Stambeno-poslovni objekat, Nemanjina ulica br. 12 h Gacko 43.165489, 18.536745
NKD340 Stambeno-poslovni objekat, Nemanjina ulica br. 14 h Gacko 43.165421, 18.536792
NKD341 Stambeno-poslovni objekat, Nemanjina ulica br. 16 h Gacko 43.165376, 18.536834
NKD342 Stambeno-poslovni objekat, Nemanjina ulica br. 18 h Gacko 43.165312, 18.536887
NKD343 Stambeno-poslovni objekat, Nemanjina ulica br. 20 h Gacko 43.165284, 18.536945
NKD344 Stambeno-poslovni objekat, Nemanjina ulica br. 22 h Gacko 43.165235, 18.537055
NKD345 Stambeno-poslovni objekat, Nemanjina ulica br. 22-40 h Gacko do 43.164655, 18.537845
NKD346 Stambeno-poslovni objekat, Trg Sava Vladislavića br. 2, 3 i 4 h Gacko 43.166752, 18.535841
NKD347 Stambeno-poslovni objekat, Ulica vojvode Bogdana Zimonjića br. 4 i 6 h Gacko 43.166545, 18.536285
NKD348 Stambeno-poslovni objekat, Ulica vojvode Bogdana Zimonjića br. 8 i 10 h Gacko
NKD349 Stambeno-poslovni objekat, Ulica kraljice Jelene br. 2 h Gacko
NKD350 Stambeno-poslovni objekat, Ulica hercega Stefana br. 13 h Gacko
NKD351 Stambeno-poslovni objekat, Ulica hercega Stefana br. 15 h Gacko
NKD352 Stambeno-poslovni objekat, Ulica hercega Stefana br. 17 h Gacko
NKD353 Stambeno-poslovni objekat, Ulica hercega Stefana br. 19 h Gacko
NKD354 Stambeno-poslovni objekat, Ulica hercega Stefana br. 21 h Gacko
NKD355 Stambeno-poslovni objekat, Ulica hercega Stefana br. 23 h Gacko
NKD356 Stambeno-poslovni objekat, Ulica hercega Stefana br. 27 h Gacko
NKD357 Stambeno-poslovni objekat, Ulica hercega Stefana br. 31 h Gacko
NKD358 Česma na Slavljanu h Gacko 43.167458, 18.536675
NKD359 Škola u Vrbi h Gacko 43.223228, 18.579960
NKD360 Škola u Nadaniću h Gacko 43.195948, 18.467835
NKD361 Župna crkva sv. Josipa, pastoralni centar, Nova Topola h Gradiška 45.0644214,17.3098699
NKD362 Župna crkva sv. Roka i župni pastoralni centar h Gradiška 45.1478811,17.2535253
NKD363 Medresa Derviš Hanume h Gradiška 45.1431899,17.2501298
NKD364 Praistorijsko naselje Donja Dolina, Donja Dolina h h h Gradiška
NKD365 Rimsko naselje Bosanski grad, Berbir h Gradiška
NKD366 Samostan sestara Klanjateljica Krvi Kristove sa crkvom, Nova Topola h Gradiška 45.0644214,17.3098699
NKD367 Turbe Šejh-Gaibije i harem Tekijske džamije h Gradiška 45.143526, 17.247132
NKD368 Harem Musala h Gradiška
NKD369 Hram sv. apostola Petra i Pavla u Grbavcima h Gradiška
NKD370 Crkva brvnara posvećena sv. Nikoli, Romanovci h Gradiška
NKD371 Višeslojno praistorijsko naselje na Visu h Derventa
NKD372 Gradska džamija sa turbetima h Derventa 44.975975, 17.907473
NKD373 Dolnjačka džamija h Derventa
NKD374 Zgrada Gimnazije h Derventa 44.986790, 17.901829
NKD375 Narodna biblioteka (Branko Radičević) h Derventa 44.975632, 17.907538
NKD376 Paleolitsko nalazište Visoko Brdo h h Derventa 44.9756280, 17.9075300
NKD377 Rimokatoličko groblje Rabić, grobljanska cjelina h Derventa
NKD378 Crkva sv. Ilije, Bukvik, Detlak h Derventa 44.9663778, 17.8055750
NKD379 Grobljanska kapela i groblje, Dragalovci h Doboj 44.7662056, 17.7850639
NKD380 Kuća Mulalić, ul.Kralja Aleksandra br.5 h Doboj
NKD381 Paleolitski lokalitet Londža, Makljenovac h h Doboj 44.706709, 18.068975
NKD382 Rimski vojni logor – kastrum i civilno naselje - kanabe, Gradina na Usori h h h Doboj
NKD383 Stari grad Doboj h x Doboj
NKD384 Tvrđava h Doboj 44.737691, 18.087936
NKD385 Crkva Vaznesenja Hristovog, Srpska Grapska h Doboj 44.792159, 18.084120
NKD386 Crkva Silaska sv. Duha, Boljanić h Doboj 44.6816667, 18.2222417
NKD387 Crkvina u Makljenovcu, praistorijsko nalazište, kasnoantički refugij, sednjovekovna crkva i nekropola h h Doboj
NKD388 Roćević - Jezero x Zvornik
NKD389 Spomen-kosturnica iz Drugog svjetskog rata kod tvrđave x Zvornik 44.379218, 19.102301
NKD390 Stari grad Zvornik h Zvornik 44.379333, 19.102708
NKD391 Hadžibegova kuća (kuća Ljubović Hasanbega) h Zvornik
NKD392 Crkva Rođenja sv. Jovana Preteče h Zvornik 44.386082, 19.100541
NKD393 Gradac na Ilinjači u Gornjem Kotorcu h h Istočna Ilidža 43.803945, 18.352093
NKD394 Nekropola sa stećcima i nišanima u Krupcu h h Istočna Ilidža 43.778866, 18.360662
NKD395 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Crnač u Donjem Kotorcu h h Istočna Ilidža 43.806406, 18.344384
NKD217 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Han na Hreši h Istočna Ilidža
NKD396 Ambijentalna cjelina Ulog h Kalinovik
NKD397 Most na Tatincu h Kalinovik 43.4869861, 18.4073528
NKD398 Nekropola sa stećcima Gvozno h Kalinovik
NKD399 Nekropola sa stećcima Čengića bare h Kalinovik
NKD400 Stari grad hercega Stjepana h Kalinovik
NKD401 Tvrđava Gradina h Kalinovik 43.504033, 18.440621
NKD402 Crkva Vaznesenja Hristovog, Obalj h Kalinovik
NKD403 Crkva brvnara, Javorani h Kneževo 44.637807, 17.271004
NKD404 Arheološki lokalitet Kamenik h Kozarska Dubica
NKD405 Gradina - spomen područje x Kozarska Dubica 45.270616, 16.931178
NKD406 Župna crkva Uzvišenja sv. Križa h Kozarska Dubica
NKD407 Pravoslavna crkva i manastir sv. Mihaila, Moštanica x h Kozarska Dubica 45.089013, 16.858526
NKD408 Harem Gradske džamije u Kozarskoj Dubici h Kozarska Dubica 45.183861, 16.807055
NKD409 Filijalna crkva, Prijedor h Kostajnica
NKD410 Crkva sv. Ilije, Donja Slabinja h Kostajnica 45.179622, 16.644958
NKD411 Crkva sv. Petke, Čitluk h Kostajnica 44.776476, 18.945553
NKD412 Grobljanska kapela i groblje, Vrbanjci h Kotor Varoš
NKD413 Grobljanska kapela na groblju "Spasovo", Zabrđe h Kotor Varoš
NKD414 Grobljanska kapela sv. Ilije Proroka i groblje, Duratovci h Kotor Varoš
NKD415 Grobljanska kapela sv. Ilije Proroka, Jakotina-Sokoline h Kotor Varoš
NKD416 Grobljanska kapela, Čepak-Kotor Varoš h Kotor Varoš
NKD417 Župna crkva rođenja BDM i župni pastoralni centar h Kotor Varoš
NKD418 Župna crkva sv. Franje Asiškoga i župni pastoralni centar, Vrbanjci h Kotor Varoš
NKD419 Župna crkva Uznesenja BDM i Župna kuća, Sokoline h Kotor Varoš
NKD420 Nekropola sa stećcima Trzan i turbeta u Večićima, Večići h h Kotor Varoš
NKD421 Ostaci starog grada i utvrđenje (Hrvojev grad) h Kotor Varoš
NKD422 Srednjovjekovni grad Kotor h x Kotor Varoš
NKD423 Filijalna crkva i groblje, Bilice h Kotor Varoš
NKD424 Filijalna crkva sv. Leopolda B. Mandića i vjeronaučna dvorana, Zabrđe h Kotor Varoš
NKD425 Filijalna crkva Svetog Ante Padovanskog i groblje, Šibovi h Kotor Varoš
NKD426 Filijalna crkva, Orahova-Vrbanjci h Kotor Varoš
NKD427 Filijalna crkva, Plitska-Vrbanjci h Kotor Varoš
NKD428 Filijalna crkva, Rujevica-Vrbanjci h Kotor Varoš
NKD429 Stari grad Japagrad, Hašani h Krupa na Uni 44.885463, 16.155046
NKD430 Avdalovića ledara h Laktaši 44.828357, 17.299773
NKD431 Župna crkva sv. Franje Asiškog i groblje, Mahovljani h Laktaši   44.920616, 17.259501
NKD432 Kompleks Vaskrsije Lazića h Laktaši
NKD433 Kompleks Marića – Kuruzovića h Laktaši 44.828516, 17.300060
NKD434 Kompleks Slobodana Andrića h Laktaši 44.829140, 17.305993
NKD435 Kompleks Cvetka Milenkovića h Laktaši
NKD436 Objekat vrela termomineralne vode u slatinskom parku, Slatina h h Laktaši 44.827163, 17.299144
NKD437 Objekti banja, Slatina h h Laktaši 44.828164, 17.298995
NKD438 Pravoslavna crkva brvnara sa pokretnom imovinom i ostacima nekropole sa stećcima, Malo Blaško h h h Laktaši 44.840161, 17.296137
NKD439 Praistorijsko naselje, Brdašce h h Laktaši 44.904316, 17.300930
NKD440 Prostorna cjelina - kompleks parka u Slatini h Laktaši 44.827265, 17.298335
NKD441 Samostan sestara Klanjateljica Krvi Kristove sa crkvom, Aleksandrovac h Laktaši 44.979331, 17.322643
NKD442 Srednjevjekovno groblje, Mahovljani h Laktaši 44.928367, 17.309601
NKD443 Stambeni objekat Bore Budiše h Laktaši 44.812371, 17.275191
NKD444 Stara zgrada OŠ „Veljko Čubrilović“ h Lopare 44.600582, 18.928635
NKD446 Nekropola sa stećcima na groblju pod Dubom u Uboskom (Ubosko 1), Ubosko h h Ljubinje
NKD447 Nekropola sa stećcima Ubosko 2, Ubosko h h Ljubinje
NKD448 Nekropola stećaka Ljubinje h h Ljubinje
NKD449 Nekropola stećaka, Dubočica h h Ljubinje
NKD450 Praistorijska gradina Đurđeva glava, Gradac h h Ljubinje
NKD451 Stara opština h Ljubinje
NKD452 Crkva rođenja Bogorodice h Ljubinje
NKD453 Crkva sv. Vasilija Ostroškog, Mišljen h Ljubinje
NKD455 Stari grad Dobor h h Modriča
NKD456 Crkva Vavedenja Bogorodičinog, Osječani h Modriča
NKD458 Crkva Uspenja Bogorodice h Modriča
NKD459 Župna crkva sv. Ilije Proroka, Liskovica h h Mrkonjić Grad
NKD460 Župna crkva sv. Filipa i Jakova h h Mrkonjić Grad 44.419524, 17.086024
NKD461 Kizlar-agina džamija h h h Mrkonjić Grad 44.416559, 17.085021
NKD462 Kuća porodice Gašić h Mrkonjić Grad
NKD463 Muzej 1. zasjednja ZAVNOBiH-a h h Mrkonjić Grad 44.416006, 17.084161
NKD464 Stari grad Bočac, Bočac h h h Mrkonjić Grad
NKD465 Stećak u Baljvinama, Baljvine x h Mrkonjić Grad
NKD466 Hamidija džamija (dž. u Rijeci, Riječka dž., Rička dž) h h Mrkonjić Grad
NKD467 Pravoslavna crkva posvećena Bogojavljenju u mjestu Gerzovo h Mrkonjić Grad
NKD468 Pravoslavna crkva Presvete Bogorodice, Sime Šolaje h Mrkonjić Grad
NKD469 Pravoslavna crkva Rođenja Presvete Bogorodice u mjestu Medna h Mrkonjić Grad
NKD470 Pravoslavna crkva Sv. Apostola Petra i Pavla u mjestu Gustovara h Mrkonjić Grad
NKD471 Pravoslavna crkva Svetog Ilije u mjestu Pecka h Mrkonjić Grad
NKD472 Škola u mjestu Gerzovo h Mrkonjić Grad
NKD473 Dom kulture (Dom ZAVNOBiH-a), ulica Svetog Save h Mrkonjić Grad
NKD474 Zgrada Opštine Mrkonjić Grad, Trg kralja Petra I Karađorđevića h Mrkonjić Grad 44.416869, 17.084582
NKD475 Zgrada stare gimnazije, Njegoševa ulica h Mrkonjić Grad
NKD476 Zgrada pjevačkog društva „Nikolajević“, Trg srpske vojske h Mrkonjić Grad
NKD477 Kuća porodice Medić, Ulica Svetog Save h Mrkonjić Grad
NKD478 Kuća porodice Kovačić, Ulica Milana Budimira 3 h Mrkonjić Grad
NKD479 Ambijentalna cjelina iz austrougarskog perioda x Nevesinje
NKD480 Katolička crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije h Nevesinje 43.260611, 18.114363
NKD481 Nekropola sa stećcima Kalufi, Krekovi h Nevesinje 43.313799, 18.196351
NKD482 Nekropola sa stećcima Rajkov kamen, Mijatovci h Nevesinje 43.300323, 18.202628
NKD483 Nekropola stećaka i praistorijski tumulus Neznana glavica, Humčani h h Nevesinje
NKD484 Nekropola stećaka i praistorijski tumulus Magareća glavica 1 i 2, Humčani h h Nevesinje
NKD485 Nekropola stećaka i praistorijski tumulus Postoljani, Halilusa, Poljane h h Nevesinje 43.305849, 18.201548
NKD486 Nekropola stećaka i praistorijski tumulus Radojev kamen, Humčani h Nevesinje
NKD487 Nekropola stećaka Krekovi-Mijatovci, Krekovi h h Nevesinje 43.311690, 18.198509
NKD488 Opština h Nevesinje 43.255528, 18.110890
NKD489 Ostaci srednjovjekovnog grada Stražić h Nevesinje 43.146712, 18.202165
NKD490 Rimsko naselje i srednjovjekovna nekropola Drenovik, Kifino selo h h Nevesinje 43.273444, 18.196119
NKD491 Sat kula h h Nevesinje 43.257775, 18.112539
NKD492 Hadži Velijudina Bakrača (Dugalića ili Velagina) džamija h Nevesinje 43.256298, 18.111125
NKD493 Careva džamija, mjesto i ostaci graditeljske cjeline, Džamija Sultan Bajazid Velije h Nevesinje 43.256487, 18.109732
NKD494 Crkva sv. Nikole, Kifino selo h Nevesinje 43.275329, 18.195477
NKD495 Crkva Svetog Vaznesenja Hristovog h Nevesinje 43.257406, 18.112581
NKD496 Crkva Uspenja Bogorodice, Biograd h h Nevesinje 43.200556, 18.172584
NKD497 Čaršijska džamija (Sinan-kadi efendijina ili Čučkova džamija) h Nevesinje
NKD498 Čelebića (Džaferovića ili Šurkovića) džamija, Donja Bijenja h Nevesinje 43.334919, 18.165754
NKD499 Džamija hadži Hane hanume Ljubović (Ljubovića džamija), Odžak h Nevesinje
NKD500 Antički grad Ovangrad, Ćele h Novi Grad
NKD501 Antičko naselje na lokalitetu Gromilače h Novi Grad
NKD502 Arhitektonski objekat „Kula kneza Babune“ (srednjovjekovni grad Vodica) h Novi Grad
NKD503 Arheološko nalazište (crkva), Blagaj na Sani h Novi Grad
NKD504 Gradska galerija h Novi Grad
NKD505 Derviš kula h Novi Grad
NKD506 Derviš kula, Blagaj na Sani h Novi Grad
NKD507 Zgrada stare vijećnice h Novi Grad
NKD508 Lokalitet Crkvina, Blagaj Rijeka, Derviši h Novi Grad
NKD509 Mekota, praistorijska nekropola, Gornji Rakani h h Novi Grad
NKD510 Stari grad Blagaj h h Novi Grad
NKD511 Filijalna crkva Presvetog Trojstva h Novi Grad
NKD512 Harem Jablanice h Novi Grad
NKD513 Crkva sv. Nikole, Dobrljin h Novi Grad
NKD514 Crkva Pokrova Bogorodičog, Rudice h Novi Grad
NKD515 Stari grad Žir, Sopotnica h Novo Goražde
NKD516 Stari grad Samobor h h h Novo Goražde 43.671889, 19.111906
NKD517 Turbeta Sijerčića sa grobljem h Novo Goražde
NKD518 Crkva sv. Georgija, Sopotnica h h Novo Goražde 43.683372, 19.001867
NKD519 Groblje sa dva kamena sarkofaga x Pale
NKD520 Nekropola sa stećcima Mramorje u Buđi, Buđ h Pale
NKD521 Rimokatolička crkva sv. Josipa h Pale 43.812628, 18.576990
NKD522 Ruševine srednjovjekovnog grada na izvoru Miljacke x Pale 43.789540, 18.572141
NKD523 Stari vodovod x Pale
NKD524 Stari grad Pavlovac x Pale
NKD525 Stari grad Hodidjed h Pale
NKD526 Hadžišabanovića vila h Pale 43.794359, 18.578913
NKD527 Husein-pašina (Mahalska) džamija sa turbetom i grebljem h Pale
NKD528 Cekovića kuća h Pale 43.819259, 18.568230
NKD529 Crkva Uspenja Presvete Bogorodice h Pale 43.817001, 18.568568
NKD530 Manastir Ozren sa freskama, Petrovo selo h Petrovo 44.599694, 18.330870
NKD531 Grobljanska kapela sv. Jurja, Kozarac h Prijedor
NKD532 Župna crkva Presvetog Srca Isusova, Šurkovac h Prijedor 44.952745, 16.579670
NKD533 Zecovi, Grad h h h Prijedor
NKD534 Klisina, Ališići h h Prijedor 44.867991, 16.712464
NKD535 Mjesto Gradske (Sultan Ahmedove) džamije, Mjesto sa haremom i nišanima h Prijedor 44.976591, 16.701395
NKD536 Naselje na lokalitetu Jankovića Glavica h Prijedor
NKD537 Pravoslavna crkva brvnara, graditeljska cjelina (crkva posvećena prenosu moštiju Sv. Nikole), Jelićka h h Prijedor 44.826796, 16.942237
NKD538 Srednjovjekovna crkva u Klisi h Prijedor
NKD539 Tvrđava Kozarac h h Prijedor 44.976461, 16.845754
NKD540 Filijalna crkva, Donja Ravska, Ravska h Prijedor
NKD541 Crkva brvnara, Rakelići h Prijedor
NKD542 Crkva Vaznesenja Hristovog, Busnovi h h Prijedor 44.843188, 16.812237
NKD543 Crkva sv. Ilije, Marićka h Prijedor
NKD544 Crkva sv. Petra i Pavla, Kozarac h Prijedor 44.972043, 16.839573
NKD545 Crkva sv. Trojice h Prijedor 44.982646, 16.704860
NKD546 Čaršijska džamija h Prijedor 44.978001, 16.706316
NKD547 Gradina Luščić, Kulaši, paleolitska stanica h h Prnjavor
NKD548 Župna crkva sv. Ante Padovanskog h Prnjavor
NKD549 Zgrada Opštine h Prnjavor 44.870313, 17.665496
NKD550 Pravoslavna crkva brvnara, Palačkovci h h Prnjavor
NKD551 Filijalna crkva, Doline h Prnjavor
NKD552 Filijalna crkva, Drenova h Prnjavor
NKD553 Harem Gradske džamije h Prnjavor 44.867968, 17.661923
NKD554 Crkva sv. Georgija h Prnjavor 44.868225, 17.669030
NKD555 Most na Žepi h h Rogatica 43.948636, 19.136918
NKD556 Nekropola sa stećcima Borak (Han-stjenički plato), Burati h h Rogatica 43.836679, 18.884571
NKD557 Redžep-pašina kula u Žepi h h Rogatica 43.950015, 19.116667
NKD558 Rogatica - rimsko urbano naselje, srednjovjekovni spomenik h h Rogatica 43.804801, 19.000261
NKD559 Rodna kuća n. h. Ragiba Džinde h Rogatica 43.845978, 19.063811
NKD560 Stari grad Borač h Rogatica 43.768611,18.979875
NKD561 Stari grad Vratar h Rogatica 43.936447, 19.134235
NKD218 Mjesto i ostaci Arnaudija džamije h Rogatica
NKD562 Banjska ćuprija u Starom Rudom na riječici Krupici h Rudo
NKD563 Most na Viševskom potoku u Dolovima h Rudo
NKD564 Crkva brvnara, Štrpci h Rudo 43.640477, 19.484078
NKD565 Grad Vitanj h Sokolac
NKD566 Gradac-Hreljin grad h Sokolac
NKD567 Gradina Puhovac h Sokolac 43.937847, 18.768557
NKD568 Jahja efendijino turbe na groblju u selu Bjelosavljevići h Sokolac 44.016394, 18.610287
NKD569 Kočev Do – ilirsko praistorijsko groblje h Sokolac
NKD570 Mala Gradina h Sokolac
NKD571 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Crkvina u Bjelosavljevićima h h Sokolac 43.895571, 18.802339
NKD572 Praistorijski tumulusi i nekropole sa stećcima, Luburića polje h h Sokolac
NKD573 Selimija (Sultan Selima II) džamija, Knežina h h Sokolac 44.019707, 18.758663
NKD574 Taline – praistorijska nekropola h Sokolac 43.928439, 18.805590
NKD575 Crkva sv. Ilije h Sokolac 43.934372, 18.802230
NKD576 Poljsko groblje u Novom Martincu h Srbac
NKD577 Harem Kobaške (Hudar efendijine) džamije, Kobaš h Srbac
NKD578 Crkva Bogorodičinog pokrova h Srbac
NKD579 Crkva sv. Ilije, Lepenice-Sitneši h Srbac
NKD580 Crkva Preobraženja Hristovog, Stapari-Razboj h Srbac
NKD581 Bijela (Hadži Skenderova) džamija sa grebljem h Srebrenica 44.102759, 19.299942
NKD582 Gradina Domavia, Sase h Srebrenica
NKD583 Donji grad h Srebrenica
NKD584 Kuća srebreničkog kadije Hadži Husejna ef. Đozića (sada Dervišagića kuća) u mahali Crvena rijeka h Srebrenica  44.103305, 19.301118
NKD585 Most na rijeci Zeleni Jadar u Slapovićima h Srebrenica
NKD586 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje u naselju Bučje h Srebrenica
NKD587 Nekropola stećaka u Đurđevcu h Srebrenica  43.962671, 19.389084
NKD588 Skelani, rimsko naselje, kasnoantička crkva i srednjevjekovna nekropola h h Srebrenica 43.972176, 19.535548
NKD589 Tvrđava Srebrenik h Srebrenica 44.102356, 19.300582
NKD590 Harem i dva nišana u Slapovićima h Srebrenica
NKD591 Harem džamije Crvena rijeka h Srebrenica
NKD592 Harem džamije u Gornjim Potočarima h Srebrenica
NKD593 Džamija u Slapovićima, Viogor h Srebrenica
NKD445 Nekropola sa stećcima u naselju Kutuzero h Srebrenica  43.962671, 19.389084
NKD594 Etno cjelina, Brič h Teslić
NKD595 Crkva.sv. Apostola Petra i Pavla, Cerovica h Teslić
NKD596 Pravoslavna crkva i manastir sv. Blagovijesti, Liplje h Teslić
NKD597 Crkva sv. Konstantina i Jelene, Pribinić h Teslić
NKD598 Crkva sv. Petra i Pavla, Vrućica h Teslić
NKD599 Ambijentalna etno-cjelina, Uvijeća x Trebinje 42.625393, 18.365151
NKD600 Arslanagića most x h Trebinje 42.714491, 18.353900
NKD601 Vila Lastva x Trebinje 42.696442, 18.488439
NKD602 Gimnazija x Trebinje 42.712576, 18.340257
NKD603 Gradina Varina Gruda, Dživar x x Trebinje 42.683996, 18.331793
NKD604 Grobna crkva Konstandinovića sa dvorištem i grobljem x Trebinje 42.700477, 18.299832
NKD605 Kapela sv. Dimitrija, Klobuk x Trebinje
NKD606 Katedralna crkva posvećena Rođenju Blažene Djevice Marije-Mala Gospa u Trebinju x Trebinje 42.710903, 18.345174
NKD607 Manastir Duži, Duži x Trebinje 42.706113, 18.262100
NKD608 Manastir sv. Georgija, Brvenik, Zupci x Trebinje 42.625878, 18.422579
NKD609 Manastir Tvrdoš, Tvrdoš x Trebinje 42.718252, 18.292770
NKD610 Manastirska crkva Vavedenja, Zavala x Trebinje 42.625878, 18.422579
NKD611 Mlin u Budošima x Trebinje  42°44'47.0"N 18°24'02.6"E
NKD612 Mlin u Ždrijelovićima x Trebinje  42°49'58.3"N 18°17'59.4"E
NKD613 Most na riječici Sušici, Vucja x Trebinje 42.661711, 18.552118
NKD614 Most, Mostaći x Trebinje 42.710239, 18.313138
NKD615 Nekropola stećaka Staro Slano 1, Staro Slano x h Trebinje
NKD616 Nekropola stećaka Đurđeva crkva, Domaševo-Musići x h Trebinje 42.855340, 18.272966
NKD617 Nekropola stećaka Žakovo 1 x h Trebinje 42.808099, 18.135084
NKD618 Nekropola stećaka Žakovo 2 x h Trebinje 42.811565, 18.139548
NKD619 Nekropola stećaka Kličanj, Krajkovići x x Trebinje 42.751220, 18.162631
NKD620 Nekropola stećaka Ljeskova glavica, Ugarci-Sušići x h Trebinje 42.818221, 18.310142
NKD621 Nekropola stećaka Crnač, Čičevo x h Trebinje
NKD622 Nekropola stećaka, Vrpolje x h Trebinje 42.769302, 18.344292
NKD623 Nekropola stećaka, Hum x h Trebinje
NKD624 Nekropola Crkvina, Gornje Vrbno x h Trebinje 42.747986, 18.433170
NKD625 Ostaci graditeljske cjeline crkava sv. Petra i sv. Pavla sa nekropolom stećaka, Čičevo x x Trebinje 42.664433, 18.324830
NKD626 Ostaci Đurđeve crkve, Domaševo-Ljubomir x h Trebinje 42.855340, 18.272966
NKD627 Ostaci crkve sv. Ignjatija (Maleševka), Žudojevići x h Trebinje 42.790403, 18.408613
NKD628 Ostaci crkve sv. Petra, Domaševo-Ljubomir x Trebinje 42.855340, 18.272966
NKD629 Pravoslavna crkva sv. Vrača (Vračevica)sa praistorijskom gomilom (tumulusom), Gomiljani x Trebinje 42.700477, 18.299832
NKD630 Pravoslavna crkva sv. Klimenta sa starim kamenim nadgrobnicima (krstačama), Dražin Do x Trebinje 42.707054, 18.286405
NKD631 Pravoslavna crkva sv. Nikole sa starim kamenim nadgrobnicima (krstačama), Domaševo-Ljubomir x Trebinje 42.855340, 18.272966
NKD632 Pravoslavna crkva Uspenja Bogorodice sa nekropolom sa stećcima i starim kamenim nadgrobnicima (krstačama), Drijenjani-Popovo polje x Trebinje
NKD633 Praistorijska gomila, crkvište i nekropola Crkvina, Kremeni Do x h Trebinje
NKD634 Praistorijska gradina Brijeg, Mostaći x x Trebinje
NKD635 Praistorijska gradina Varina gruda, Aleksina Međa x h Trebinje 42.698093, 18.350768
NKD636 Praistorijska gradina Velika i Mala, Hum x h Trebinje
NKD637 Praistorijska gradina Gradac, Dražin Do x h Trebinje 42.707054, 18.286405
NKD638 Praistorijska gradina i gomile, Dobromani x h Trebinje 42.795963, 18.157611
NKD639 Praistorijska gradina s tumulom i utvrđenje Ilijino brdo, Mesari x h Trebinje 42.777913, 18.188969
NKD640 Praistorijska gradina sa tumulima, Pridvorci x h Trebinje
NKD641 Praistorijska gradina, Ljubomir-Ukšić x h Trebinje
NKD642 Praistorijske gomile, Strujići x h Trebinje
NKD643 Praistorijski tumuli, Zarječje, Mosko x x Trebinje
NKD644 Resulbegovića (Begova) kuća x h Trebinje 42.716994, 18.346970
NKD645 Spahovića kula sa dvorima, Bihovo x Trebinje 42.678617, 18.317707
NKD646 Srednjovjekovni grad Mičevac, Mičevac x x h Trebinje 42.705785, 18.388063
NKD647 Srednjovjekovno crkvište, Krajkovići x x Trebinje 42.751220, 18.162631
NKD648 Stari grad Klobuk, Klobuk x Trebinje 42.717434, 18.524384
NKD649 Trebinje – prostorna kulturno-istorijska cjelina x Trebinje
NKD650 Tumul i nekropola stećaka, Ugarci-Sušići x Trebinje 42.818221, 18.310142
NKD651 Hadžiahmetovića kula, Mostaći x Trebinje 42.712362, 18.312409
NKD652 Careva džamija, Sultan Ahmedova džamija sa grebljem i mektebom x h Trebinje 42.710769, 18.346442
NKD653 Crkva Vaznesenja Hristovog, Dubočani x Trebinje
NKD654 Crkva Vaznesenja Hristovog, Konjsko-Zupci x Trebinje 42.648782, 18.414760
NKD655 Crkva Kostadinovića (posvećena sv. Konstantinu i Jeleni) sa nekropolom sa stećcima, Gomiljani x x Trebinje 42.700477, 18.299832
NKD656 Crkva pokrova Bogorodice, Mosko-Ljubomir x Trebinje
NKD657 Crkva Preobraženja Gospodnjeg x Trebinje 42.710769, 18.346442
NKD658 Crkva Rođenja Bogorodice sa starima kamenim nadgrobnicima (krstačama), Dračevo-Popovo polje x Trebinje 42.855448, 18.065557
NKD659 Crkva Rođenja Bogorodice, Hum x Trebinje
NKD660 Crkva sv. Andrije, Zgonjevo-Poljice x Trebinje 42.635064, 18.308130
NKD661 Crkva sv. Apostola Petra i Pavla, Bare x Trebinje
NKD662 Crkva sv. Arhanđela Mihaila sa nekropolom stećaka, Aranđelovo x h Trebinje 42.700884, 18.540158
NKD663 Crkva sv. Arhanđela Mihaila, Ugarci x Trebinje 42.818221, 18.310142
NKD664 Crkva sv. Arhanđela sa nekropolom stećaka, Veličani x Trebinje
NKD665 Crkva sv. Varvare sa grobljem i nekropola sa stećcima, Strujići-Popovo polje x Trebinje
NKD666 Crkva sv. Vasilija Ostroškog, Gornje Vrbno x Trebinje 42.747986, 18.433170
NKD667 Crkva sv. Georgija (Đurđevica), Gomiljani x h Trebinje 42.700477, 18.299832
NKD668 Crkva sv. Georgija (Rođenja Bogorodice), Dubljani x Trebinje
NKD669 Crkva sv. Georgija, Prljača u Gorici x Trebinje
NKD670 Crkva sv. Ilije sa praistorijskom grobnom gomilom (tumulusom) i nekropolom sa stećcima, Mesari x Trebinje 42.789591, 18.186301
NKD671 Crkva sv. Ilije, Jasen x Trebinje
NKD672 Crkva sv. Joakima i Ane, Vrpolje x Trebinje 42.769302, 18.344292
NKD673 Crkva sv. Jovana, Donje Vrbno x Trebinje 42.727295, 18.433491
NKD674 Crkva sv. Jovana, Žakovo x h Trebinje 42.811565, 18.139548
NKD675 Crkva sv. Jovana, Orahovac x Trebinje
NKD676 Crkva sv. Klimenta, Mostaći x Trebinje
NKD677 Crkva sv. Konstantina i Jelene, Pridvorci x Trebinje
NKD678 Crkva sv. Neđeljke (Nedelje), nekropola sa stećcima i ostaci praistorijskog naselja Taleža, Taleža x x Trebinje
NKD679 Crkva sv. Nikole, Mrkonjići (Popovo polje) x Trebinje 42.839941, 18.098992
NKD680 Crkva sv. Pantelejmona i stara škola, Aleksina Međa x Trebinje 42.698836, 18.347440
NKD681 Crkva sv. Petke (Petkovica), Mostaći x Trebinje 42.710306, 18.313632
NKD682 Crkva sv. Petke, Bihovo x Trebinje 42.678617, 18.317707
NKD683 Crkva sv. Petke, Grab-Zupci x Trebinje 42.611663, 18.416113
NKD684 Crkva sv. Petra, Čičevo x h Trebinje 42.818221, 18.310142
NKD685 Crkva sv. Roka, Trebimlja x h Trebinje
NKD686 Crkva sv. Stefana (Šćepana), Donji Turani x Trebinje 42.802322, 18.279059
NKD687 Crkva sv. Stefana, Žakovo x Trebinje 42.808099, 18.135084
NKD688 Crkva sv. Trojice, Volujac x Trebinje 42.686156, 18.299897
NKD689 Crkva Uspenja Bogorodice sa nekropolom stećaka i starim kamenim nadgrobnicima, Lug x Trebinje 42.773261, 18.215243
NKD690 Crkva Uspenja Bogorodice, Necvijeće x Trebinje
NKD691 Crkva Uspenja Bogorodice, Turmenti-Zupci x Trebinje
NKD692 Džamija Muje Kotezlije, Kotezi x Trebinje
NKD693 Džamija osman-paše Ruselbegovića x h Trebinje 42.710769, 18.346442
NKD694 Šest praistorijskih grobnih gomila (tumulusa), Gomiljani x x Trebinje 42.700477, 18.299832
NKD695 Škola, Donje Vrbno x Trebinje 42.727295, 18.433491
NKD696 Nekropola sa stećcima „Kaursko groblje“, stari nišani i ostaci zidova, Prečani h Trnovo
NKD697 Nekropola sa stećcima Delijaš h Trnovo
NKD698 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Zlatarić u Ledićima h Trnovo
NKD699 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kapova selišta (Borija) u Ledićima h Trnovo
NKD700 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Han, Šabići h Trnovo
NKD701 Nekropole sa stećcima, nišanima i ostaci srednjovjekovne građevine, Dolovi, Umoljani h Trnovo
NKD702 Spomen-kosturnica h Trnovo
NKD703 Crkva sv. Velikomučenika Georgija h Trnovo 43.665250, 18.446783
NKD704 Džamija u Umoljanima h Trnovo
NKD705 Aladža (Hasan Nazirova) džamija h h Foča 43.505361, 18.779882
NKD706 Ambijentalna cjelina Ćerezluk x Foča 43.502288, 18.778499
NKD707 Vrh brda Đurđevica (ostaci stare tvrđave i srednjovjekovne crkve) x Foča 43.374131, 18.773115
NKD708 Dom zdravlja x Foča 43.506807, 18.779678
NKD709 Željezni most princa Karla h Foča
NKD710 Zgrada opštine x Foča 43.507507, 18.773600
NKD711 Zgrada Opštinskog suda x Foča 43.508237, 18.774433
NKD712 Karavan saraj Mehmed-paše Kukavice uz Sahat kulu- Istorijski spomenik Han Mehmed-paše Kukavice h h Foča 43.505506, 18.774319
NKD713 Kuća Milana Hadživukovića x Foča 43.505540, 18.774813
NKD714 Musluk (Atik Ali-pašina) džamija h h Foča 43.512209, 18.779871
NKD715 Musluk česma x Foča 43.512249, 18.779922
NKD716 Nekropola sa stećcima i 4 kasnoantička nadgrobnika na lokalitetu Mramor (Crkvina), Vrbica h x Foča 43.390228, 18.943029
NKD717 Nekropola sa stećcima i nišanima Borjanice-Marevska kosa u Malom Marevu h Foča
NKD718 Nekropola sa stećcima i nišanima na lokalitetu Crljanke u Putojevićima h Foča
NKD719 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Bor u Hrđavcima h h Foča
NKD720 Ostaci Kukavičine džamije- Proglašena pod nazivom Džamija i medresa Mehmed-paše Kukavice h h Foča 43.505549, 18.774509
NKD721 Popi, selo x Foča 43.382697, 18.726248
NKD722 Sahat kula Mehmed-paše Kukavice h h Foča 43.505597, 18.774791
NKD723 Spomen-kompleks, Tjentište x Foča 43.343933, 18.688496
NKD724 Srpskopravoslavna crkva na Luču x Foča 43.382377, 18.727654
NKD725 Stari grad Kusman (Kosman) x Foča 43.371215, 18.781139
NKD726 Stijena sa ćelijom i grobnicom, ostaci pretpostavljene srednjovjekovne crkve, džamije, turbeta i mezarja u Ratajama kod Miljevine, Rataje x h Foča 43.501738, 18.641048
NKD727 Careva džamija (Sultan Bajezida Valije) h h Foča 43.504531, 18.776294
NKD728 Crkva sv. Vasilija Ostroškog, Čelebići x Foča 43.383214, 18.972203
NKD729 Crkva sv. Nikole sa pokretnom imovinom x h Foča 43.500822,18.781321
NKD730 Crkva Šklopotnica (Crkva sv. Nikole) u Rijeci, Čelebići h h Foča 43.381220, 18.989267
NKD731 Čaršija u Foči h Foča 43.505060, 18.776265
NKD732 Čengića kula, Odžak x Foča
NKD733 Čengića kula, Rataje x Foča 48.301614, 18.382178
NKD734 Džamija Turhan Emin-begova x Foča 43.583442, 18.791523
NKD735 Šehova džamija (Kadi Osman-efendijina džamija) h Foča 43.505761, 18.777414
NKD736 Ambijentalna cjelina, Ulica Kralja Aleksandra Karađorđevića h Han Pijesak 44.076765, 18.949858
NKD737 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Pokojnica (Mramorje) i Podgroblje (Luka) u selu Nevačka h Han Pijesak
NKD738 Rezidencija Kralja Aleksandra Karađorđevića h Han Pijesak 44.077417, 18.952856
NKD739 Kasarna Zaborak, Milatkovići h Čajniče
NKD740 Mir-Muhamedova (Mehmed i Mustajbegova) džamija h Čajniče
NKD741 Mramorovi - Nekropola sa stećcima, Dubac, Batovo h h Čajniče
NKD742 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje, u naselju Hrid, Međurječje h Čajniče
NKD743 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Omeđak u naselju Sudići, Batovo h h Čajniče
NKD744 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Stijene, Vihnići h h Čajniče
NKD745 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Sudanj u Milatkovićima h h Čajniče
NKD746 Sedam grobnica i stari nišani na lokalitetu Dobro Selo u naselju Sudići, Batovo h Čajniče
NKD747 Sinan-begova džamija (džamija Sinan-bega Boljanića) h Čajniče
NKD748 Staro vojničko groblje na području Hrtar, Milatkovići h Čajniče
NKD749 Hadživelijudinova džamija h Čajniče
NKD750 Crkva Vaznesenja Hristovog h h Čajniče
NKD751 Crkva Uspenja Bogorodice h Čajniče 43.558019, 19.072550
NKD752 Džamija sa haremom u Đakovićima h Čajniče
NKD753 Džamija u Međurječju sa haremom (Maldovan-pašina džamija), Međurječje h Čajniče
NKD754 Zmajevac h Čelinac
NKD755 Crkva Rođenja Presvete Bogorodice sa grobljem, Obudovac h Šamac 44.969040, 18.600008
NKD756 Crkva sv. Nikole, Miloševac h Šamac 44.992402, 18.394026
NKD757 Crkva Vaznesenja Hristovog, Crkvina h Šamac 45.024792, 18.421454
NKD758 Nekropola sa stećcima u Bečanima, Bečani h Šekovići
NKD759 Nekropola sa stećcima u Trnovu, Trnovo 1 h Šekovići
NKD760 Crkva i manastir sv. Georgija (Manastir Lomnica), Lomnica h x Šekovići 44.311812, 18.855425
NKD761 Crkva i manastir Papraća, Papraća h x Šekovići 44.3361, 18.9478
NKD762 Arheološko nalazište - Crkva h h Šipovo
NKD763 Gradska crkva u Šipovu h Šipovo 44.282878,17.086658
NKD764 Gromile - Ostaci antičkih zgrada h Šipovo
NKD765 Soko grad, Pliva h h Šipovo 44.281434, 17.031088
NKD766 Crkvina Ćifluk, Grahovci - Kasnoantička bazilika h h Šipovo