Strogo je potrebno voditi računa o ličnoj bezbjednosti kao i o bezbjednosti samog dobra koje se fotografiše.

Procjenjuje se da oko 2,3% teritorije Bosne i Hercegovine čine sumnjiva minska područja i da je 60% minskih polja registrovano. Vrlo je važno kloniti se označenih minskih polja i drugih sumnjivih lokaliteta. Takođe, imajte na umu da su poplave i nepogode iz 2014. godine uticale na pojavu klizišta i pomjeranje oznaka ukazivanja na minska područja. Klonite se i napuštenih objekata.

Lokalne institucije i organizacije mogu Vam dati više informacija o bezbjednosti teritorija pod njihovom nadležnošću. Postoje i mnogobrojne organizacije koje imaju organizovane ture i utvrđene bezbjednosne rute za posjetu prirodnih i kulturnih dobara.

Organizacioni tim apeluje da se ne posjećuju rizična mjesta i područja.  Svaki postupak koji je u suprotnosti sa ovim apelom činite na Vašu odgovornost.

Više informacija o minskom stanju na sajtu Centra za uklanjanje mina u BiH: http://www.bhmac.org/.

Pazite na spomenike!

Bilo da je riječ o prirodnim ili kulturnim spomenicima, veoma je važno paziti  na svoju bezbjednost, ali i na sigurnost samog dobra. Nemojte se peti na grane drveća, niti ih lomiti. Nemojte brati lišće ni plodove biljaka. Imajte na umu da se prema našim propisima pod zaštićenim dobrom podrazumijeva dobro i njegova neposredna blizina.

Mnoga istorijska nepokretna dobra su u krhkom stanju i mogu se lako oštetiti ili uništiti. Potrebno je da vodite računa da ne narušite izgled spomenika, niti ga oštetite na bilo kakav način.

Nesavjesnim odnosom prema kulturnom dobru možete ugroziti i svoju bezbjednost.

Ne ugrožavajte životinje!

Prirodna dobra su staništa mnogih životinja. Vodite računa da prilikom fotografisanja ne ugrozite dom životinja. Nemojte ih ometati i njihovim aktivnostima. Životinje mogu postati agresivne ukoliko se osjete ugroženo. Pazeći na životinje i njihovo stanište ujedno pazite i na svoju bezbjednost.