Stručni žiri će nakon zatvaranja konkursa pristupiti ocjenjivanju pristiglih fotografija. Tom prilikom će odabrati 20 najljepših  - po 10 iz svake kategorije. Odabrane fotografije će biti predstavljene javnosti na svečanoj izložbi u drugoj polovini oktobra 2017. godine u Muzeju Republike Srpske. Tom prilikom će biti proglašeni pobjednici takmičenja kojima će biti uručene nagrade.

Na ovoj stranici ćete nakon završetka takmičenja moći da pogledate 20 najljepših fotografija foto-konkursa Tragom duše 2017.