Spisak prirodnih dobara Republike Srpske:

Popis zaštićenih područja do avgusta 2016. godine
ID Naziv i kategorija Kategorija IUCN Površina (ha) Opština (grad) Upravljač Vrsta zaštite Koordinate
SPR001 Strogi prirodni rezervat „Prašuma Janj" Ia 295 Šipovo ŠG „Goricaʺ Trajna zaštita 44.270416, 17.096701
SPR002 Strogi prirodni rezervat „Prašuma Lom" Ia 297,82 Petrovac i Istočni Drvar ŠG „Oštrelj- Drinićʺ Trajna zaštita 44.458555, 16.455428
PRP001 Posebni rezervat prirode „Lisina" * Ib 560,64 Mrkonjić Grad ŠG „Lisinaʺ Prethodna zaštita 44.379239, 17.040798
PRP002 Posebni rezervat prirode „Gromiželj" * Ib 831,33 Bijeljina Udr. građana „Gromiželjʺ Prethodna zaštita 44.885239, 19.344070
NP001 Nacionalni park „Sutjeska" ** II 16.052,34 Foča, Gacko, Kalinovik JU „NP Sutjeskaʺ Trajna zaštita 43.337415, 18.684311
NP002 Nacionalni park „Kozara" ** II 3.907,54 Prijedor, Gradiška, Koz. Dubica JU „NP Kozaraʺ Trajna zaštita 45.008333, 16.891667
SP001 Spomenik prirode „Pećina Ljubačevo" III 45,45 Banja Luka Grad Banja Luka Trajna zaštita 44.681281, 17.206006
SP002 Spomenik prirode „Pećina Orlovača" III 27,01 Pale Kulturni centar Pale Trajna zaštita 43.883262, 18.584270
SP003 Spomenik prirode „Žuta bukva" III 0,5 Kotor Varoš Eko - etno selo "Žuta bukva" Trajna zaštita 44.585559, 17.291770
SP004 Spomenik prirode „Pećina Rastuša" III 11,39 Teslić Opština Teslić Trajna zaštita 44.698791, 17.786519
SP005 Spomenik prirode „Jama Ledana" III 28,26 Ribnik Opština Ribnik Trajna zaštita 44.504520, 16.779635
S5006 Spomenik prirode „Vaganska pećina" III 12 Šipovo Opština Šipovo Trajna zaštita 44.204879, 17.247505
SP007 Spomenik prirode „Pećina Đatlo" III 43,42 Bileća, Gacko Opština Bileća i opština Gacko Trajna zaštita 43.305946, 18.383677
SP008 Spomenik prirode „Pavlova pećina" III 13,4 Trebinje Grad Trebinje Trajna zaštita 42.711189, 18.342308
SP011 Spomenik prirode „Girska pećina" III 25,4 Sokolac Opština Sokolac Trajna zaštita 43.999866, 18.623003
SP012 Spomenik prirode „Pećina Ledenjača" III 19,2 Foča Opština Foča Trajna zaštita 43.517084, 18.651352
SP013 Spomenik prirode „Pećina pod lipom" III 6,1 Sokolac Opština Sokolac Trajna zaštita 44.001761,18.736881
SP015 Spomenik prirode „Velika pećina" III 820,9 Bileća Opština Bileća Trajna zaštita 43.004002, 18.304381
ZPP017 Zaštićeni prirodni predio - Močvarni kompleks Bardača V 3.500 Srbac Trajna zaštita 44.452834, 16.970175
PUR001 Spomenik parkovske arhitekture "Univerzitetski grad" VI 27,38 Banja Luka Institut za genetičke resurse Trajna zaštita 44.452834, 16.970175
PUR002 Park-šuma "Slatina" VI 35,73 Laktaši Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr M. Zotović" Trajna zaštita 44.816114, 17.303032
* područje pod prethodnom zaštitom
** međunarodno proglašena zaštićena područja

-

Popis područja i objekata za koje je izrada stručnih osnova u toku ili je pokrenut postupak za proglašenje zaštite
ID Naziv IUCN kategorija Opština Površina (ha) Koordinate
PRP003 Posebni rezervat prirode Tišina Ib Šamac 32 45.044075, 18.479347
NP003 Nacionalni park Drina II Srebrenica 6000 44.001163, 19.303707
SP009 Spomenik prirode Pećina Kuk III Kalinovik 27,4 43.501203, 18.455722
SP010 Spomenik prirode Pećina Mišarica III Banja Luka 3 44.736561, 17.274682
SP014 Spomenik prirode Pećina Banja Stijena III Rogatica 51,2 43.714899, 19.066394
PUS001 Područje upravljanja staništem Popovo Polje IV Trebinje 8700 42.827948, 18.077831
PUS002 Područje upravljanja staništem Vrelo Vruljak IV Trebinje 2 42.699716,18.371952
ZPP001 Zaštićeni prirodni pejzaž Javorina V Pale, Trnovo 11547 43.748135, 18.507039
PP001 Park prirode Krupa na Vrbasu V Banja Luka 1872 44.616874,17.143843
POP001 Područje oblikovane prirode Park Mladen Stojanović VI Banja Luka 11 44.7776403,17.1969898

---

Spisak područja planiranih za uspostavljanje zaštite u planskom periodu po IUCN klasifikaciji
ID Naziv Kategorija Opština Koordinate
Zaštićeno prirodno područje
Posebni rezervat prirode
PPRP001 Posebni rezervat prirode Kanjon Cvrcke Ib Kneževo, Kotor Varoš 44.542165, 17.386248
PPRP002 Posebni rezervat prirode Bukov Do Ib Ljubinje 42.946567 18.170440
PPRP003 Posebni rezervat prirode - ornitološki Saničani Ib Prijedor 44.926263, 16.794216
PPRP004 Posebni (geološki) rezervat prirode Govještica, Banja Stijena i Kanjon Prače Ib Rogatica i Pale 43.770753, 18.895998
PPRP005 Posebni rezervat prirode Bokšanica Ib Rogatica 43.935751, 19.112338
Nacionalni park
PNP001 Proširenje NP Drina II Rogatica 43.689536, 19.087492
PNP002 Nacionalni Park Orjen II Trebinje 42.598205, 18.537153
PNP003 Nacionalni Park Kanjon Tare i Ljubišnja II Foča 43.283908, 19.012059
PNP004 Nacionalni Park Vitorog II Šipovo 44.143377,17.039738
PNP005 Nacionalni park Ozren II Doboj, Petrovo 44.620119, 18.251960
PNP006 Proširenje NP Sutjeska II Foča, Gacko, Kalinovik
Spomenik prirode
PSP001 Spomenik prirode Brekinjevac - Prosjenčeni kamen III Teslić 44.672326, 17.628202
PSP002 Spomenik prirode Novakovo Brdo III Teslić 44.652773, 17.568096
PSP003 Spomenik prirode Kanjon rijeke Duboke - vodopad Skakavac III Kotor Varoš 43.948977, 18.459675
PSP003 Spomenik prirode Izvor rijeke Sane III Mrkonjić Grad i Ribnik 44.307599, 16.888074
Područje upravljanja staništem
PUP001 Područje upravljanja staništem Rijeka Dragočaj IV Banja Luka 44.853926, 17.160587
PUP002 Područje upravljanja staništem Vodotok i priobalje rijeke Vrbas u gradskom području IV Banja Luka 44.782722, 17.223748
PUP003 Područje upravljanja staništem Dabarsko polje IV Berkovići, Bileća 43.052421, 18.228722
PUP004 Područje upravljanja staništem Bregava IV Berkovići 43.076124, 18.028205
PUP005 Područje upravljanja staništem Rača - Bijeljina IV Bijeljina 44.907872, 19.297893
PUP006 Područje upravljanja staništem Šume Sladuna IV Bijeljina 44.649861, 19.136008
PUP007 Područje upravljanja staništem Fatničko polje IV Bileća 43.027127, 18.316376
PUP008 Područje upravljanja staništem Kestenove šume IV Bratunac
PUP009 Područje upravljanja staništem Liješće IV Brod 43.990406, 19.551680
PUP010 Područje upravljanja staništem Patkovača IV Brod 44.733587, 19.233938
PUP011 Područje upravljanja staništem Gostilje Brdo IV Višegrad 43.856173, 19.331879
PUP012 Područje upravljanja staništem Pančićeva omorika - Stolovlaš IV Višegrad
PUP013 Područje upravljanja staništem Pančićeva omorika-Veliki Stolac (B. Stolac, Božurevac, Štule) IV Višegrad 43.786550, 19.406262
PUP014 Područje upravljanja staništem Pančićeva omorika -Tisovljak IV Vlasenica 44.070908, 19.094387
PUP015 Područje upravljanja staništem Gatačko polje - dio IV Gacko 43.134933, 18.559327
PUP016 Područje upravljanja staništem Gornji tok Neretve IV Gacko 43.470161, 18.326640
PUP017 Područje upravljanja staništem Starača IV Derventa 44.905675, 17.316180
PUP018 Područje upravljanja staništem Lončari IV Donji Žabar 44.940952, 18.684096
PUP019 Područje upravljanja staništem Prirodno plodište pastrmke Ulog IV Kalinovik 43.498324, 18.454864
PUP020 Područje upravljanja staništem Kestenove šume IV Kostajnica 45.217652, 16.560862
PUP021 Područje upravljanja staništem Pančićeva omorika - Tisovljak IV Milići
PUP022 Područje upravljanja staništem Podrašničko polje IV Mrkonjić Grad 44.452834, 16.970175
PUP023 Područje upravljanja staništem Rokin do IV Ribnik 44.299892, 16.832889
PUP024 Područje upravljanja staništem Brloška planina - Panjak IV Rogatica 44.024118, 19.131092
PUP025 Područje upravljanja staništem Pliština -Igrišnik IV Sreberenica 43.971522, 19.227676
PUP026 Područje upravljanja staništem Strugovi - Luka IV Sreberenica 43.974240, 19.230422
PUP027 Područje upravljanja staništem Sastojina tise - Ugodnovići IV Teslić 44.481887,17.702322
PUP028 Područje upravljanja staništem Sastojina oraha - Jotanovići IV Teslić 44.599933, 17.605505
PUP029 Područje upravljanja staništem Sastojina božikovine - Tremušnjača IV Teslić 44.596655, 17.597183
PUP030 Područje upravljanja staništem Cjepava IV Teslić 44.701120, 17.727014
PUP031 Područje upravljanja staništem Luke - prirodno mrijestilište pastrmke IV Teslić
PUP032 Područje upravljanja staništem Pančić omorika - planina Radomišlja - Sokolina IV Foča 44.705137, 17.804894
PUP033 Područje upravljanja staništem Tresetište sa maljovom brezom - Han Kram IV Han Pijesak 44.033642, 18.914812
PUP034 Područje upravljanja staništem Pančićeva omorika - Vijogor, Šahdani IV Čajniče
PUP035 Područje upravljanja staništem  Tisovo brdo, sastojina Božikovine IV Čelinac
PUP036 Područje upravljanja staništem Ukrina IV Derventa, Prnjavor 44.785164, 17.745641
PUP037 Područje upravljanja staništem Klokotnica IV Doboj, Petrovo 44.733015, 18.185516
PUP038 Područje upravljanja staništem Gornji tok rijeke Zeleni Jadar IV Srebrenica 44.160157, 19.222562
Zaštićeni predio
Zaštićeni prirodni predio
PZPP001 Zaštićeni prirodni predio Vrbas - Tijesno V Banja Luka 44.687234, 17.196350
PZPP002 Zaštićeni prirodni predio Područje rijeke Drine sa Zvorničkim jezerom V Zvornik 44.150844, 19.253375
PZPP003 Zaštićeni prirodni predio Kanjonski dio rijeke Zeleni Jadar V Srebrenica 44.092572, 19.228999
PZPP004 Zaštićeni prirodni predio Crvanjsko, Uloško jezero sa okolinom V Kalinovik 43.404044, 18.247196
PZPP005 Zaštićeni prirodni predio Vlašić - Ilomska klisura - Modro polje V Kneževo 44.371946, 17.522265
PZPP006 Zaštićeni prirodni predio Riječica Kremnica V Prnjavor 44.806386, 17.686762
PZPP007 Zaštićeni prirodni predio Piskuša V Ribnik 44.467119, 16.820959
PZPP8 Zaštićeni prirodni predio Kanjon Bioštice - izvor i pećina V Sokolac 44.037777, 18.718420
PZPP009 Zaštićeni prirodni predio Usora - gornji tok V Teslić 44.697014, 18.032192
PZPP010 Zaštićeni prirodni predio Gavrići V Teslić 44.549591, 17.905704
PZPP011 Zaštićeni prirodni predio Cicelj V Čajniče 43.632214, 19.045239
PZPP012 Zaštićeni prirodni predio Kanjon Ugar-Vrbas-Crna Rijeka V Banja Luka, Kneževo, Mrkonjić Grad 44.500567, 17.155216
PZPP013 Zaštićeni prirodni predio Klisura Vrbasa V Banja Luka, Mrkonjić Grad 44.462508, 17.200427
PZPP014 Zaštićeni prirodni predio Kasindolska rijeka V I. Novo Sarajevo, I.Ilidža, Trnovo 43.771254, 18.442599
PZPP015 Zaštićeni prirodni predio Trebević - kanjon Miljacke V I. N. Sarajevo, I. Stari Grad, Pale,Trnovo 43.826830, 18.502487
PZPP016 Zaštićeni prirodni predio Pliva, Janj sa rezervatom Janjske otoke V Šipovo, Jezero, Kupres 44.268814, 17.099619
Parkovi prirode
PPP001 Park prirode Bilećko jezero sa okolinom V Bileća 42.832399,18.437960
PPP002 Park prirode Viduša V Bileća, Ljubinje i Trebinje 43.089101,18.154081
PPP003 Park prirode Banja Dvorovi sa okolinom V Bijeljina 44.805459, 19.263024
PPP004 Park prirode Dobrun - Rzav V Višegrad 43.754415, 19.399602
PPP005 Park prirode Šumski kompleks oko višegradske banje V Višegrad 43.822307, 19.313809
PPP006 Park prirode Ružina voda V Vlasenica 44.144679, 18.950515
PPP007 Park prirode Jezero Klinje - Mušnica V Gacko 43.173977, 18.487194
PPP008 Park prirode Prosara V Gradiška 45.162380, 16.985556
PPP009 Park prirode Preslica V Doboj 44.680778, 18.127489
PPP010 Park prirode Banja Laktaši komkpleks V Laktaši 44.903980, 17.300241
PPP011 Park prirode Jezero Rječica V Rudo 43.623692, 19.185235
PPP012 Park prirode Šibovi -Lisina-Balkana V Mrkonjić Grad
PPP013 Park prirode Banja Kulaši sa okolinom V Prnjavor 44.754151, 17.742273
PPP014 Park prirode Banja Guber sa okolinom V Sreberenica 44.103894, 19.299434
PPP015 Park prirode Snjegotina - Liplje V Teslić 44.637885, 17.538772
PPP016 Park prirode Banja Vrućica sa okolinom V Teslić 44.588688, 17.882627
PPP017 Park prirode Trebinjska šuma V Trebinje 42.729360, 18.228593
PPP018 Park prirode Zabran -Ćehotina V Foča 43.474264, 18.912580
PPP019 Park prirode Čajniče V Čajniče 43.560824, 19.070063
PPP020 Park prirode Rupska rijeka V Čelinac 44.672935, 17.457386
PPP021 Park prirode Treskavica i kanjon Bistrice V Kalinovik, Trnovo, Foča 43.603783, 18.417436
PPP022 Park prirode Osmača-Tisovac-Čemernica V BL, Kneževo, Kotor Varoš, Mrkonjić Grad
PPP023 Park prirode Rijeka Gomjenica V Banja Luka, Prijedor 44.906087, 16.823502
PPP024 Park prirode Park prirode - Starčevica V Banja Luka, Čelinac 44.745616, 17.226659
PPP025 Park prirode Majevica V Bijeljina, Lopare, Ugljevik, Zvornik 44.516680, 18.883332
PPP026 Park prirode Sava - Drina V Bijeljina, Brčko distrikt
PPP027 Park prirode Bjelasnica V Bileća, Gacko , Nevesinje  43.113023, 18.434455
PPP028 Park prirode Drinjača V Bratunac, Milići, Šekovići, Zvornik 44.282270, 19.154388
PPP029 Park prirode Vučijak V Brod, Modriča, Vukosavlje 45.033492, 16.846732
PPP030 Park prirode Viogor - Lim V Čajniče, N.Goražde, Rogatica, Rudo, Višegrad 44.100188, 19.259613
PPP031 Park prirode Duge Njive, Trebava V Doboj, Modriča 44.858078, 18.223162
PPP032 Park prirode Lelija V Foča, Kalinovik 43.432349, 18.485278
PPP033 Park prirode Klekovača Srnetica (Klekovača-Lom) V Petrova, Drvar 44.445540, 16.602230
PPP034 Park prirode Ozren-Bukovik-Vučija Luka V Istočni Stari Grad, Pale, Sokolac 43.978296, 18.518585
PPP035 Park prirode Rijeka Una V Kostajnica, K.Dubica, Novi Grad 44.555546, 16.108939
PPP036 Park prirode Borja V Teslić, Kotor Varoš 44.537383, 17.699828
PPP037 Park prirode Sana - gornji tok V Mrkonjić Grad, Ribnik 44.312328, 16.870521
PPP038 Park prirode Velež V Nevesinje, Istočni Mostar 43.335647, 18.017834
PPP039 Park prirode Sana - donji tok V Prijedor, Novi Grad, Oštra Luka
PPP040 Park prirode Romanija V Pale, Sokolac 43.879846, 18.669722
Park šume
PPŠ001 Park šuma Ada na Vrbasu VI Banja Luka 44.772095, 17.218057
PPŠ002 Park šuma Trapisti VI Banja Luka 44.815281, 17.223043
PPŠ003 Park šuma Šibovi sa Suturlijom VI Banja Luka
PPŠ004 Park šuma Zborište VI Brod 45.064863, 18.004593
PPŠ005 Park šuma Podgrad VI Bratunac
PPŠ006 Park šuma Babino brdo VI Derventa 44.999788, 17.906987
PPŠ007 Park šuma Viselac VI Vlasenica 44.184270, 18.923692
PPŠ008 Park šuma Omar VI Kneževo 44.494135, 17.230590
PPŠ009 Park šuma Rujika VI Kotor Varoš
PPŠ010 Park šuma Ravni Kuk VI Kupres 43.631237, 18.010747
PPŠ011 Park šuma Zelenkovac VI Mrkonjić Grad 44.396785, 16.984177
PPŠ012 Park šuma Viojla VI Petrovac 44.4777714, 16.4029834
PPŠ013 Park šuma Borik VI Prnjavor 44.868016, 17.660661
PPŠ014 Park šuma Šume bukve na savi Na Motajici VI Srbac 45.082137, 17.668164
PPŠ015 Park šuma Viline bukve VI Čajniče 43.573205, 19.044382
PPŠ016 Park šuma Šikare - Opsječko VI Čelinac  44.711739, 17.332911
PPŠ017 Park šuma Dubrave VI Čelinac 45.095548, 17.289348
PPŠ018 Park šuma Motajica VI Derventa, Prnjavor, Srbac 45.084001, 17.668333

 

Pročitajte uputstvo o slanju. Za tehničku podršku, kontaktirajte nas.