Циљ пројекта Трагом душе је прикупљање што већег броја фотографија природних и културних добара Републике Српске како би се корисницима интернета презентовало културно-историјско и природно насљеђе овог поднебља.

У сарадњи са Републичким заводом за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске креирани су спискови природних и културно-историјских споменика који представљају основу овог такмичења. На сљедећим линковима се налазе листе заштићених споменика са назначеним идентификационим кодовима које је неопходно навести приликом постављања фотографија:

One thought on “Спискови”

Comments are closed.