Циљ пројекта Трагом душе је прикупљање што већег броја фотографија природних и културних добара Републике Српске како би се корисницима интернета презентовало културно-историјско и природно насљеђе овог поднебља.

У сарадњи са Републичким заводом за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске, 2015. године су креирани спискови природних и културно-историјских споменика који представљају основу овог такмичења. Спискови се ажурирају једном годишње.

На сљедећим линковима се налазе листе заштићених споменика са назначеним идентификационим кодовима које је неопходно навести приликом постављања фотографија:

One thought on “Спискови”

Comments are closed.