Cilj projekta Tragom duše je prikupljanje što većeg broja fotografija prirodnih i kulturnih dobara Republike Srpske kako bi se korisnicima interneta prezentovalo kulturno-istorijsko i prirodno nasljeđe ovog podneblja.

U saradnji sa Republičkim zavodom za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske kreirani su spiskovi prirodnih i kulturno-istorijskih spomenika koji predstavljaju osnovu ovog takmičenja. Na sljedećim linkovima se nalaze liste zaštićenih spomenika sa naznačenim identifikacionim kodovima koje je neophodno navesti prilikom postavljanja fotografija:

One thought on “Spiskovi”

Comments are closed.