Непокретну културну баштину Републике Српске чине добра проглашена на основу Закона о културним добрима и одлукама Националнe комисијe за заштиту споменика, добра предложена за заштиту на основу претходне заштите, као и добра која имају валоризациону основу с једне стране и петиције с друге стране.

На територији Републике Српске постоји 735 непокретних културних добара распоређених у осам категорија. Првих седам категорија су заправо тип културног добра, док је осма категориjа списак споменика који се налазе у регистру непокретних културних добара Републике Српске али им није одређен тип.

Списак непокретних културних добара у Републици Српској састављен је од националне листе споменика БиХ и добара која имају валоризациону основу у складу са Законом о културним добрима Републике Српске. На списку се налази 535 добара по свакој основи и 281 добро којe има валоризациону основу културно-историјског насљеђа и која су уживала претходну заштиту, а документе о валоризацији су усвајале Скупштине општина у Републици Српској.

Године 2013., постојало је 387 петиција за упис културних добара на листу националних споменика.

Из периода Савезне Републике Босне и Херцеговине:

  • а) историјске грађевине и споменици
  • б) градитељске цјелине
  • в) подручја

Добра која имају валоризациону основу распоређена су у четири типа:

  • г) споменици културе
  • д) археолошки локалитети (само они који се налазе и на листи националних споменика или у регистру СР БиХ)
  • ђ) просторне културно-историјске цјелине
  • е) знаменита мјеста