Република Српска има 23 природна добара под заштитом. Све заједно, она заузимају око 1,3% ентитета. Заштићена подручја чине два строга резервата природе, три национална парка, 12 споменика природе, једно заштићено станиште, два парка природе и три подручја за управљање ресурсима.  У просторном плану за период 2015-2025. године предложено је стављање под заштиту 15 до 20% територије Републике Српске, односно заштиту око 310 подручја.

Законом о заштити природе прописано је 7 категорија заштићених подручја.

КАТЕГОРИЈА

IUCN КАТЕГОРИЈА

1) строги резерват природе I a
2) посебни резерват природе I b
3) национални парк II
4) споменик природе III
5) заштићено станиште IV
6) заштићени пејзажи

* заштићени природни пејзаж

* заштићени културни пејзаж

* парк природе

V
7) заштићено подручје са одрживим коришћењем природних ресурса VI

Картографски приказ заштићених подручја можете погледати на:

Види још: Списак природних добара Републике Српске.

Панорама базена у Тјентишту у Националном парку Сутјеска; cc-by-sa-3.0 - TheMiner
Панорама базена у Тјентишту у Националном парку Сутјеска; cc-by-sa-3.0 - TheMiner