Република Српска има само 19 природних добара под заштитом. Све заједно, она заузимају око 0,10% ентитета. Заштићена подручја чине два резервата природе, три национална парка, дванаест споменика природе и два подручја са одрживим коришћењем природних ресурса.  У просторном плану за период 2015-2025. године предложено је стављање под заштиту 15 до 20% територије Републике Српске, односно заштиту око 310 подручја.

 

Законом о заштити природе прописано је 7 категорија заштићених подручја.

 

КАТЕГОРИЈА

IUCN КАТЕГОРИЈА

1) строги резерват природе I a
2) посебни резерват природе I b
3) национални парк II
4) споменик природе III
5) заштићено станиште IV
6) заштићени пејзажи

* заштићени природни пејзаж

* заштићени културни пејзаж

* парк природе

V
7) заштићено подручје са одрживим коришћењем природних ресурса VI

 

Картографски приказ заштићених подручја можете погледати на:

Панорама базена у Тјентишту у Националном парку Сутјеска; cc-by-sa-3.0 - TheMiner
Панорама базена у Тјентишту у Националном парку Сутјеска; cc-by-sa-3.0 - TheMiner