Dobro došli na veb-prezentaciju projekta Tragom duše! Projekat vam omogućava korišćenje sadržaja sajta pod navedenim uslovima korišćenja i politike privatnosti. Ovi uslovi korišćenja primjenjuju se na svim stranicama sajta. Smatra se da svako lice koje pristupi ovom veb-sajtu ili bilo kom njegovom dijelu jeste u svakom trenutku u potpunosti upoznato sa Uslovima korišćenja, kao i svim eventualnim rizicima, da iste razumije i prihvata u cjelosti, te da sadržaj i usluge ovog veb-sajta koristi isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Autorska prava

Organizacioni tim projekta Tragom duše jedini je vlasnik autorskih prava svih sopstvenih sadržaja. Sajt u pojedinim svojim dijelovima koristi materijal preuzet od trećeg lica sa jasno naznačenim autorskim pravom i licencom.

Sav lični materijal dostupan je pod uslovima Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence. Sav preuzeti materijal dostupan je pod sopstvenom naznačenom licencom.

Linkovi ka drugim veb-stranicama i komentari posjetilaca

Sajt projekta Tragom duše sastoji se od autorskih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane posjetilaca i linkova ka drugim veb-stranicama. Sve sadržaje veb-sajta koristite isključivo na vlastitu odgovornost. Projekat Tragom duše ne može ni u kom slučaju smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem. Isto tako, on ne snosi nikakvu odgovornost za sadržinu veb-stranica izvan svog veb-sajta, niti može snositi bilo kakvu odgovornost za štetu nastalu oglašavanjem na svom veb-sajtu.

Interaktivni sadržaj - komentari posjetilaca predstavljaju isključivo lični stav posjetilaca. U tom smislu, sajt ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj komentara, kao ni za stavove izrečene u njima. Sajt zadržava pravo da ne objavi komentare koji su uvrijedljivi, vulgarni, preteći, rasistički ili šovinistički, komentare kojima se povređuje privatnost nekog lica i uopšte sadržaje koji su štetni na bilo koji drugi način, kao i sadržaje koji su u suprotnosti sa zakonom.

Spiskovi

Spiskovi prirodnih i nepokretnih kulturno-istorijskih dobara istaknuti na sajtu kreirani su na osnovu dokumentacije izdate od strane nadležnih institucija, kako je i naglašeno na pojedinačnim stranicama. Organizacioni tim projekta ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj spiskova u smislu kategorizacije dobara.

Zaštita privatnosti

Strogo se poštuje privatnost korisnika i posjetilaca sajta. Podaci iz procesa registracije i ostali podaci o korisniku neće se davati trećoj strani, osim u slučajevima kada zakon tako nalaže.

Izmjene i dopune uslova korišćenja i politike privatnosti

Zadržava se pravo na dopunu i izmjenu uslova korišćenja i politike privatnosti bez prethodne najave. Vlasnik sajta neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.