Prirodna i kulturna dobra predstavljaju važan dio svakog društva i dio su kolektivne svijesti svakog naroda. U Republici Srpskoj postoji više stotina spomenika o kojima se vrlo malo zna. Sačuvajmo nasljeđe od zaborava!

Tragom duše je foto-konkurs koji za cilj ima popularizaciju kulturnih i prirodnih dobara Republike Srpske i unapređenje dostupnosti riznice kulturnog i istorijskog nasljeđa zemlje na internetu. Fotografije će biti objavljene pod uslovima slobodne Creative Commons licence. Na taj način se fotografije dobara Republike Srpske pridružuju konceptu otvorenog i slobodnog znanja i obrazovanja.

 

Pravila

  • Tragom duše je foto takmičenje otvoreno za svakog;
  • Ne postoje ograničenja u pogledu broja poslatih fotografija - takmičari se čak ohrabruju da pošalju što veći broj svojih fotografija;
  • Potrebno je da fotografija predstavlja detalj, dio ili cjelinu kulturnog ili prirodnog dobra sa spiska;
  • Svako prirodno i nepokretno kulturno dobro ima svoj jedinstven(i) ID naveden u spisku, koji je potrebno navesti pri slanju fotografija. Pravilno navođenje ID-a osigurava učestvovanje Vaše fotografije u foto-konkursu;
  • Sve fotografije moraju da budu Vaše autorsko djelo i njihovim slanjem saglasni ste da se one objave pod uslovima CC 4.0 licence;
  • Ukoliko imate fotografije dobara starijeg datuma, možete i njih poslati na konkurs, pod uslovom da one nisu ranije objavljivane.

Više o spiskovima u zasebnom dijelu.

Više o pravilima u zasebnom dijelu.

Trajanje konkursa

Da bi fotografije bile kvalifikovane za takmičenje i mogle da učestvuju u konkursu, neophodno je da ih pošaljete u periodu od 1. avgusta 2018. (00.00.01) do 30. septembra 2018. godine (23.59.59).

Nagrade

Stručni žiri će odlučiti o pobjedničkim fotografijama u dvije kategorije: prirodna dobra i nepokretna kulturna dobra. Dvadeset najboljih fotografija će biti u konkurenciji za osvajanje šest vrijednih nagrada u ukupnom fondu od 2.400,00 konvertibilnih maraka.

Više informacija u dijelu o nagradama.

Imate pitanje?

Ukoliko imate pitanja ili sugestije za organizacioni tim posjetite stranicu za kontakt.