Republika Srpska ima samo 18 prirodnih dobara pod zaštitom. Sve zajedno, ona zauzimaju 21.657,03 ha odnosno 0,9% entiteta. Zaštićena područja čine dva rezervata prirode, dva nacionalna parka, dvanaest spomenika prirode i dva područja sa održivim korišćenjem prirodnih resursa.  U prostornom planu za period 2015-2025. godine predloženo je stavljanje pod zaštitu 15 do 20% teritorije Republike Srpske, odnosno zaštitu oko 310 područja.

 

Zakonom o zaštiti prirode propisano je 7 kategorija zaštićenih područja.

 

KATEGORIJA

IUCN KATEGORIJA

1) strogi rezervat prirode I a
2) posebni rezervat prirode I b
3) nacionalni park II
4) spomenik prirode III
5) zaštićeno stanište IV
6) zaštićeni pejzaži

* zaštićeni prirodni pejzaž

* zaštićeni kulturni pejzaž

* park prirode

V
7) zaštićeno područje sa održivim korišćenjem prirodnih resursa VI

 

Kartografski prikaz zaštićenih područja možete pogledati na:

Panorama bazena u Tjentištu u Nacionalnom parku Sutjeska; cc-by-sa-3.0 - TheMiner
Panorama bazena u Tjentištu u Nacionalnom parku Sutjeska; cc-by-sa-3.0 - TheMiner